loading
Gruppen
loading

Mediakontakt

Starten för Borås Event firas med digitalt spadtag

1 / 2
2 / 2

Nu har första spadtaget tagits för ett aktivare Borås. Spadtaget blir startskottet för Borås Event – ett område där människor ska kunna mötas och aktiviteter finnas för alla åldrar. Borås Stads fastighetsbolag IBAB utvecklar eventområdet och Wästbygg AB är totalentreprenör för den första byggnaden.

Utvecklingen av det en ny byggnad för familjeaktiviteter och rörelser är en del i en satsning på att utöka och stärka området runt Borås djurpark för att skapa en attraktiv samlingsplats där människor kan ta del av många olika kulturformer.

Fastigheten som uppförs ska ge besökare lek och rörelse. Ledorden är hållbarhet, rörelse, lek och event i en naturnära miljö. Byggnaden omfattar cirka 4000 kvm och miljömärks enligt Green Building. Med mjuka hörn, fasad i bronsfärgad streckmetall och inramning av träd och gräsmattor kommer huset att förstärka det omgivande grönområdet.

IBAB:s vd Patrik Johansson, är mycket positivt till projektet:
– Borås event är ett bra exempel på hur IBAB, näringslivet och Borås stad utvecklar projekt i samverkan som ligger väl i linje med de målområden för staden som finns.

Hållbarhet ligger högt på agendan, även i detta projekt.
– Wästbygg har sitt ursprung i Borås och det är extra glädjande att få vara med i utvecklingen av ytterligare en mötesplats, säger Susanne Liljedahl som är vd för Wästbygg AB. Vi inom Wästbygg Gruppen har som mål att nå en fossilfri verksamhet till 2030 och det stämmer överens med de miljömål som Borås stad har. Utöver att byggnaden ska certifieras enligt Green Building har vi också adderat på vårt interna certifieringssystem Klimatsmart byggarbetsplats som säkerställer att vi når våra hållbarhetsmål i produktionsskedet.

Byggnaden beräknas vara inflyttningsklar i slutet av året.

 

HÄR kan du se en film ifrån det digitala spadtaget.

Och här kan du se en intervju med Wästbygg AB:s vd Susanne Liljedahl.

 

IBAB
IBAB Koncernen är ett kommunägt fastighetsbolag med ägardirektiv att förvärva, utveckla och förvalta lokaler för både kommun och näringslivets behov. Målet är att erbjuda anpassade lokaler till mindre och medelstora företag så fler etableringar inom staden möjliggörs. För närvarande hyr bolaget ut lokaler, med en sammanlagd yta av cirka 60 000 kvm.