Stolta men inte nöjda!

Wästbygg Gruppen vill ta en tydlig position inom byggbranschen vad gäller jämställdhet och mångfald. 2016 påbörjade vi ett målmedvetet arbete om att öka andelen kvinnor inom koncernen. För att få ett så snabbt genomslag som möjligt valde vi att inleda arbetet på chefsnivå. Vi satte ett mål om att till 2020 skulle andelen kvinnor i ledande befattning på Wästbygg ha ökat från dåvarande 6 procent till 30. Med facit i hand kan vi konstatera att vi nästan nådde hela vägen fram. 2020 var andelen kvinnor i ledande befattning 29 procent. Under samma tidsperiod – 2016 till 2020 – har andelen kvinnor totalt inom koncernen ökat från 16 procent till 26.

Nu spänner vi bågen ännu högre. Vårt mål är att vi till 2025 ska ha samma sammansättning bland våra medarbetare som Sveriges befolkning i stort vad gäller könsfördelning och mångfald. Genom att spegla det samhälle vi utvecklar och bygger för, skapar vi de bästa förutsättningarna för Wästbyggs långsiktiga utveckling.

För att nå detta ambitiösa mål har ett ställningstagande för ökad mångfald och inkludering arbetats fram under 2020. I början av 2021 antogs ställningstagandet av Wästbygg Gruppens koncernledning, och alla koncernbolags respektive ledningsgrupper har gemensamt förbundit sig att aktivt arbeta för att det ska uppnås. På vägen fram till 2025 ska vi säkerställa en årlig positiv utveckling inom både jämställdhet och mångfald.

Ställningstagandet omfattar vårt rekryteringsarbete, ett aktivt arbete för en inkluderande kultur, etikfrågor samt mångfaldsaspekter i den interna representationen. Dessutom fungerar det som en förstärkning till vår Etiska policy och Likabehandlingsplan. Att fortsätta utbilda våra chefer i kompetensbaserad rekrytering blir en viktig del i arbetet, liksom att säkerställa att Wästbygg representeras av medarbetare med olika bakgrund i de publika sammanhang vi deltar i.