Trästommen växer upp på Lagerkransen i Lund

Under årets första vecka påbörjades arbetet med att resa stommen till Wästbyggs trähus Lagerkransen i Lund. Tretton veckor ska detta specifika arbetsmoment ta, sedan ska hela stommen till det fem våningar höga huset vara på plats.

Efter en noggrann planering tillsammans med stomleverantör, installatörer och fuktsäkerhetsansvarig är arbetet med stommen nu i full gång på byggarbetsplatsen i Brunnshögsområdet i Lund. Platschef Mats Andersson känner sig trygg med arbetet, trots att det är första gången som han ansvarar för ett flerbostadshus med träkonstruktion. Stommen är prefabricerad av Södra och kommer i färdiga sektioner, med alla öppningar gjorda i fabriken.

Arbetsordningen ser lite annorlunda ut jämfört med ett betonghus. Det viktigaste är att så snabbt som möjligt få huset tätt och taket på plats. Därför är stomresningen uppdelad i tre vertikala etapper, för att korta ner tiden som det tar att montera respektive våningsplan och nå upp till den fulla höjden. Tidpunkten för att resa stommen är medvetet vald för att minska risken för mögelpåväxt vid längre befuktning. Under vintern är det för kallt för att mögel ska kunna växa, den risken hade varit betydligt större under den varma delen av året.

– Under monteringstiden ser vi till att tejpa alla skarvar och skrapa undan vatten vid regn. Vi har även personal schemalagd på helgerna för att kunna gå in och hålla stommen torr. När respektive etapp av stommen är på plats räknar vi med en uttorkningstid på tre till fyra veckor med hjälp av fläktar och avfuktare, därefter ska det vara torrt nog att börja isolera utfackningsväggarna. Det är betydligt kortare uttorkningstid än vad som krävs för betong, berättar Mats Andersson.

Ett bärande argument för att bygga med trästomme jämfört med betong är träets goda egenskaper ur ett miljömässigt hållbarhetsperspektiv. Det finns dock ytterligare fördelar. Stomresningen går snabbare eftersom inte installationerna ska gjutas in i bjälklagen samtidigt som stommen monteras. Installatörerna får i stället arbeta inomhus när stommen är på plats. Dessutom väger trä mindre än betong. Därför är det möjligt att arbeta med större sektioner åt gången. Viktskillnaden gör också att det går att lasta mer på varje lastbil, vilket reducerar antalet transporter som krävs.

– Vad som också är positivt är att det är lättare att såga i trä än i betong om något behöver justeras på plats som inte fanns med på den ursprungliga ritningen, konstaterar Mats Andersson.

När Lagerkransen är färdig i april 2022 kommer huset att innehålla 82 hyresrätter. Då har förhoppningsvis också det mål nåtts som är uppsatt om att Lagerkransen ska klara certifiering enligt Miljöbyggnad Guld.

Lagerkransen är utvecklat av Wästbygg Projektutveckling och sålt till Lansa Fastigheter.