loading
Gruppen
loading

Mediakontakt

Trelleborgs kommun väljer Wästbygg för hållbar förskola

Wästbygg Projektutveckling AB har vunnit en markanvisningstävling för att utveckla och bygga en förskola i Trelleborg. I samarbete med Liljewall arkitekter och Kunskapsförskolan har Wästbygg tagit fram ett förslag som möter kommunens krav på att värna om områdets kulturhistoriska värden och uppföra en hållbar byggnad anpassad till en kreativ lärande och lekande verksamhet.

– I uppdraget ingick att presentera ett helhetsförslag för Trelleborgs kommun inklusive drift av verksamheten. Vi har valt att samarbeta med Kunskapsförskolan utifrån deras stora pedagogiska kunnande och höga kvalitetsmål i verksamheten. Tillsammans med Liljewalls har vi skapat en förskola som är väl anpassad till den omgivande parkmiljön. Husets utformning, med bland annat takets olika vinklar, har inte bara ett estetiskt syfte utan möjliggör också hållbarhetsåtgärder som solceller och sedumtak. I sin tur blir detta en tillgång i förskolans pedagogiska verksamhet genom att barnen kan följa elproduktionen via en skärm i entrén. Förskolan kommer att miljöcertifieras, men certifieringssystem och nivå fastställs under det fortsatta utvecklingsarbetet, säger Magnus Björkander, vd på Wästbygg Projektutveckling AB.

Fastigheten kommer att ägas av Wästbyggs koncernbolag Inwita Fastigheter.
– Få andra bolag kan som Wästbygg Gruppen erbjuda hela kedjan med utveckling, byggproduktion och ägande. För både Kunskapsförskolan som hyresgäst och Trelleborgs kommun som ytterst ansvarig för förskoleverksamheten i kommunen är det en trygghet att vi utvecklar och bygger för att själva äga och förvalta förskolan, fortsätter Magnus Björkander.

Natali Georgievski, exploateringsingenjör på Trelleborgs kommun, förklarar varför just Wästbygg Projektutveckling AB valts ut som vinnare:
– Vi har fått in sex bra tävlingsförslag som visar hur aktuellt område, på olika kreativa sätt kan exploateras och bli en fantastisk förskolefastighet. Wästbygg Projektutveckling ABs tävlingsförslag stack dock ut i mängden med sin identitetsskapande arkitektur och lekfullhet, vilket bidrar på ett positivt sätt till utvecklingen av Övre och Stadsparkskvarteren.

 

Hela motiveringen lyder:

Förslaget redovisar en förskola som med en identitetsskapande arkitektur och lekfullhet bidrar till ett karaktärsfullt inslag i utvecklingen av Övre och Stadsparkskvarteren.

Förslaget redovisar en förskola som genom sitt starka formspråk skapar en tydlig västlig entré till Övre och Stadsparkskvarteren samtidigt som hänsyn visas till omgivningens kulturhistoriska värden och mänskliga skala genom nertrappning i höjd utmed förskolans sidor. 

Förslaget redovisar en lekfull tolkning av det traditionella sadeltaket och bidrar förutom en intressant gestaltning och variation, även kvalitéer i form av gröna tak, solceller samt ytor för lek- och vistelse.

Hållbart material såsom generösa inslag av trä, vegetationsklädda tak, öppen dagvattenhantering och kompakthet för att generera energioptimering, visar klimathänsyn och knyter väl an till kommunens ambitioner och hållbarhetspolicy.  

Illustration: Liljewall arkitekter