Två nya ramavtal för Wästbyggs byggserviceavdelning

Wästbygg ABs byggserviceavdelning har startat 2021 på bästa möjliga sätt genom att teckna två ramavtal för renoveringar samt mindre om- och tillbyggnader. Avtalsparter är RISE samt Marks Bostads AB och båda avtalen är på fyra år.

RISE är ett institut för forskning och innovation. Avtalet med forsknings- och innovationsinstitutet RISE omfattar deras region Väst där de har lokaler i Borås, Göteborg, Mölndal, Jönköping, Karlstad och Kristinehamn, totalt cirka 95 000 kvm. Marks Bostads AB är ett kommunalt bostadsbolag som är verksamt på orterna Kinna, Skene och Örby strax sydväst om Borås och deras bostadsbestånd omfattar 3 700 lägenheter.

– Vi tackar för förtroendet och ser fram emot ett gott samarbete med båda företagen under de kommande åren. Avtalen saknar garanterade volymer, men vår uppskattning är att de är värda cirka tio miljoner kronor per år vardera, säger Henrik Göransson, chef för Byggservice.