loading

Vi har arbetsmiljövecka

Vad ska vi börja, fortsätta och sluta med? Det frågar vi oss själva den här veckan då vi fokuserar på arbetsmiljö.

På många håll är arbetsmiljön bra men samtidigt finns det statistik som visar att byggbranschen är en olycksdrabbad bransch. För att skapa diskussion och ge mer utrymme för eftertanke kring arbetsmiljön har Wästbygg fokus på arbetsmiljö hela denna vecka.
— Trots stort fokus på säkerheten inträffar cirka 1 000 allvarliga arbetsplatsolyckor i byggbranschen varje år, säger Wästbyggs KMA-chef Johan Gustafsson. Med en arbetsmiljövecka vill vi stanna upp och reflektera tillsammans. Vi vill stärka säkerhetskulturen samt öka engagemang och delaktighet i frågan.

Vad innebär en god arbetsmiljö egentligen? 
— En säker och trygg arbetsplats med ordning och reda där man gemensamt följer upp arbetsmiljön regelbundet. Det leder till ständig förbättring, säger Johan Gustafsson. Arbetsmiljö kan handla om olika delar. Fysisk arbetsmiljö kan handla om att ljuset måste vara rätt eller att det finns risk för att du ramlar. Sedan finns den psykosociala arbetsmiljön. Stress är ett exempel på psykisk arbetsmiljö.

Vilka förbättringar behöver Wästbygg göra? 
— Vi vill bli bättre på att jobba förebyggande, informera om vad som gäller och inte backa från det. Konsekvens, tydlighet och beslutsamhet samt att agera när något inte är bra. Många tillbud och olyckor beror på slarv eller felaktig användning av maskiner eller hjälpmedel. Nu har vi ju fokusvecka arbetsmiljö, vilket är himla bra, men tänk mer systematiskt än så: Hur bra vore det inte om vi kunde samla personalen för arbetsmiljögenomgång inför start av ny byggdel. Hur bra vore inte det att få igång snacket så att alla är delaktiga i att bygga upp ramarna för säkerheten? Planera, led, besluta, följ upp och vidta åtgärder innan. Inte efter.

Vad ska vi fortsätta vara bra på?
— Igår träffade jag en kille i Falköping som sa att det är när man har bra arbetskamrater. Den är inte så dum ändå. Vi ska fortsätta jobba tillsammans och med bra ledarskap. Ska vi göra något farligt idag? Hur ska vi göra? Vilka hjälpmedel behövs? Har vi kunskap och utbildning? Arbetsmiljö handlar om det, säger Johan Gustafsson.

Men hur ser det ut på våra byggen?

Mikael Olsson är platschef på vårt projekt Mandarinen i Varberg. Arbetsmiljö är självklart en viktig fråga på Mandarinen. 
— Förutsättningarna för att ha en god arbetsmiljö är bra på Wästbygg, berättar han. Vi har bra hjälpmedel som styr.

Vad är det viktigaste i arbetsmiljön?
— Att alla ska kunna köra hem efter arbetsdagens slut.

Mikael Olsson har jobbat i byggbranschen sedan 1998 och det "värsta" som han varit med om är en kollega som bröt benet när en vagn välte. Frågorna kring arbetsmiljö har blivit viktigare och viktigare genom åren. 
— Egentligen är det inte förrän något allvarligt händer som man märker om det funnits brister men medvetenheten är stor nu och vi har kontroller varje månad. Jag tycker vi har en bra miljö här.

 

Wästbyggs arbetsmiljövecka pågår 25-29 september. Under veckan kommer man på varje byggprojekt sätta sig ner tillsammans för att prata igenom arbetsmiljön med stödorden vad ska vi sluta, börja och fortsätta med.