loading

Vi planerar för 12-våningshus i Kristianstad

​Wästbygg Projektutveckling AB har förvärvat en centralt belägen fastighet i Kristianstad av Steen & Ström Holding AB. Här planerar Wästbygg att utveckla och uppföra ett tolv våningar högt punkthus med cirka 80 lägenheter.

– Fastigheten ligger i ett av Kristianstads bästa lägen, mitt i staden i direkt anslutning till det nya busstorget och endast ett stenkast från centralstationen. Närmaste granne är Galleria Boulevard med ett stort utbud av butiker och service. Vårt mål är att bygga attraktiva bostäder i ett hus som genom sin höjd och utformning kommer att bli ett nytt landmärke i Kristianstad, säger Karl Stenson, affärsutvecklare på Wästbygg Projektutveckling.

Detaljplanen för området är klar och tillåter en byggnation av cirka 6 800 kvm ljus BTA på den aktuella tomten.

– Som tidplanen ser ut nu räknar vi med att kunna påbörja försäljningen av lägenheterna om ungefär ett år. Byggstart planeras till andra eller tredje kvartalet 2019, avslutar Karl Stenson.