loading

Wästbygg bygger i Södertälje

​Wästbygg är en av fyra aktörer som valts ut av Södertälje kommun för att utveckla området Daldockan i Saltskog/Mariekälla. Vi kommer att bygga bostäder samt ett äldreboende och förskola.
—  Wästbygg är en ny aktör på Södertäljemarknaden vilket vi tycker är jätteroligt, säger Emma Bergenholm som är affärsutvecklare på Wästbygg. Södertälje kommun ska de närmsta åren satsa mycket på förtätning av befintliga områden vilket vi ser positivt på och tycker är kul att nu får vara en del utav.

Det handlar om en av dem större markanvisningarna som Södertälje kommun genomfört de senaste åren. Ett fyrtiotal byggaktörer lämnade in intresseanmälningar, vilket är en historiskt hög siffra.
— Vi på Wästbygg har god erfarenhet av projekt där det krävs mycket samordning med övriga aktörer vilket jag tror spelade in vid markanvisningsförfarandet, säger Emma Bergenholm. Kommunen vill även se ett mer varierat bostadsutbud vilket vi som en ny aktör kan hjälpa till att bidra med. 
– Att förtäta Saltskog med nya bostäder och samhällsservice ligger helt i linje med våra ambitioner att bygga Södertälje helt och hållbart. Fler bostäder i nära anslutning till stadskärnan är även viktigt för våra exportindustriers personalförsörjning, säger kommunstyrelsens ordförande Boel Godner (S).

Det här är ett så kallat för-markanvisningsavtal vilket betyder alla parter kan säkerställa sina respektive åtaganden fram till dess att ett slutligt markanvisningsavtal kan tecknas. Anledningen är att kommunen parallellt arbetar med en strukturplan för området. Genom strukturplanen och kommande detaljplaner säkerställs att ny bebyggelse kompletterar den befintliga.

Mer fakta om hur många bostäder samt vilken typ kommer att tas fram under planarbetet tillsammans med kommunen och övriga aktörer.