loading

Wästbygg bygger miljöcertifierade bostäder åt SKB i Bromma

Wästbygg har tecknat avtal med SKB, Stockholms kooperativa bostadsförening, om att uppföra Lillsjönäs med 45 hyresrätter i Bromma. Markarbeten inleds i september och hela produktionen beräknas pågå i två år. Lägenheterna ska certifieras enligt Miljöbyggnad Silver.

– Projektet genomförs i samverkan med beställaren. I en första fas har vi under våren projekterat tillsammans med SKB. Gemensamt har vi utformat ett kostnadseffektivt bostadshus utan att ge avkall på de höga krav på boendekvaliteten som SKB har. Vi ser nu fram emot ett fortsatt gott samarbete under produktionsfasen, säger Anders Runberg, regionchef Öst på Wästbygg.