loading
Gruppen
loading

Mediakontakt

Wästbygg bygger skola i Stockholm

​Wästbygg har fått i uppdrag av Stiftelsen Judaica att uppföra en helt ny skolbyggnad intill judiska skolan på Östermalm i Stockholm. Nybyggnaden är på 5 500 kvm och ordervärdet är cirka 160 mkr. Arbetet inleds i november och byggtiden beräknas till drygt ett och ett halvt år.

På den judiska skolan på Östermalm i centrala Stockholm bedrivs undervisning från årskurs 0 till 6 liksom förskola och fritidsverksamhet. För att anpassa lokalerna till det behov som finns idag byggs nu ytterligare en skolbyggnad intill de befintliga lokalerna. I de nya lokalerna kommer även, tillsammans med befintlig skolfastighet, en omfattande kulturverksamhet att bedrivas.

– Vi är glada över det förtroende vi fått av Stiftelsen Judaica. Projektet är en samverkansentreprenad och tillsammans med beställaren ska vi skapa ändamålsenliga lokaler för Judaicas verksamheter, säger Ulf Christofferson, vd på Wästbygg.

– Från Judaicas sida är vi glada åt att kunna ge detta för oss mycket viktiga uppdrag till Wästbygg. Wästbygg har visat stor förståelse för våra verksamheter och behov, något som varit en bidragande faktor för beslutet, säger Lena Posner-Körösi på Stiftelsen Judaica.

Projektet inleds i början av november och byggnaden ska överlämnas till Judaica den 1 juli 2015.

– Den geografiska placeringen är en stor utmaning. Att bygga mitt i centrala Stockholm ställer stora krav på logistiken. Men där har vi god erfarenhet efter att ha uppfört byggnader i liknande omgivningar i andra städer, avslutar Ulf Christofferson.

För mer information, kontakta Ulf Christofferson, vd, tel 070-323 30 28 eller e-post ulf.christofferson@wastbygg.se