Wästbygg bygger trähus åt Junehem

Wästbygg har vunnit en upphandling om att uppföra 39 lägenheter i KL-trä i Huskvarna. Beställare är bostadsbolaget Junehem och ordervärdet uppgår till 89 mkr. Byggstart planeras till våren 2022 med en beräknad produktionstid på cirka ett och ett halvt år.

– Vi tackar Junehem för ytterligare ett uppdrag och ser fram emot ett fortsatt gott samarbete. Att vi denna gång får bygga i KL-trä gör projektet extra intressant. Sedan ungefär ett år tillbaka pågår produktionen av vårt egenutvecklade flerbostadshus i KL-trä i Lund, och vi kommer att ha god nytta av alla de erfarenheter vi fått därifrån, säger Joakim Efraimsson, vd på Wästbygg AB.

För ytterligare information, kontakta:
Joakim Efraimsson, vd Wästbygg AB
Tel 073-901 14 13
e-post joakim.efraimsson@wastbygg.se

www.wastbygg.se

…………………….

Om Wästbygg:

Wästbygg Gruppen är ett börsnoterat entreprenad- och projektutvecklingsbolag som bygger och utvecklar bostäder, kommersiella byggnader, samhällsfastigheter samt logistik- och industrianläggningar – alltid med stort fokus på hållbarhet. I koncernen, som har 500 medarbetare, ingår Wästbygg AB, Rekab Entreprenad AB, Logistic Contractor AB och Inwita Fastigheter AB.

Verksamheten bedrivs på de mest expansiva marknaderna i Sverige samt inom Logistic Contractor även i Danmark, Norge och Finland.