Arkiv

Wästbygg får fortsatt förtroende av Junehem med etapp 2 av Sörsjön

Wästbygg har tecknat avtal med kommunala bostadsbolaget Junehem om att bygga en andra etapp av Sörsjön i Taberg söder om Jönköping. Denna etapp omfattar 83 hyresrätter och ordervärdet uppgår till 156 mkr.

Projektet inleds omgående och husen kommer att överlämnas successivt med sista inflyttning under hösten 2024. Precis som i den första etappen är hållbarhetsfrågan viktig. Bland annat samlas såväl regnvatten som gråvatten upp för att återanvändas, och solceller ska monteras på taken. Fasaderna uppförs i värmebehandlat trämaterial.

Etapp två av Sörsjön är en option i den ursprungliga upphandling som Junehem gjorde 2020, men den var villkorad av godkänd slutbesiktning av de två första husen av totalt fem i etapp ett. Dessa är helt nyligen färdigställda och i samband med övertagandet valde Junehem att utnyttja sin option.

– Det var ett helt naturligt val, efter det goda samarbete vi haft under etapp ett, säger Eric Engelbrektsson, vd på Junehem.

– Vi tackar för förtroendet och ser fram emot att få fortsätta att arbeta tillsammans med Junehem, både med etapp två av Sörsjön och det nyligen påbörjade Kaxholmen i Huskvarna, säger Joakim Efraimsson, vd på Wästbygg AB.

För ytterligare information, kontakta:
Joakim Efraimsson, vd Wästbygg AB
Tel 073-901 14 13, e-post joakim.efraimsson@wastbygg.se

www.wastbygg.se

…………………….

Om Wästbygg:

Wästbygg Gruppen är ett börsnoterat entreprenad- och projektutvecklingsbolag som bygger och utvecklar bostäder, kommersiella byggnader, samhällsfastigheter samt logistik- och industrianläggningar – alltid med stort fokus på hållbarhet. I koncernen, som har 500 medarbetare, ingår Wästbygg AB, Rekab Entreprenad AB, Logistic Contractor AB och Inwita Fastigheter AB.

Verksamheten bedrivs på de mest expansiva marknaderna i Sverige samt inom Logistic Contractor även i Danmark, Norge och Finland.