Wästbygg får markanvisning för 100 hyresrätter av Stockholms Stad

Vid ett sammanträde i Stockholms Stads exploateringsnämnd den 17 juni togs beslut om att ge Wästbygg en markanvisning för cirka 100 lägenheter längs Vantörsvägen, inom fastigheten Långbro 13:1, i stadsdelen Herrängen.

Beslutet har nu vunnit laga kraft. Med start i höst ska Wästbygg och Stockholms Stad, samt ytterligare en aktör som tilldelats markanvisning, tillsammans arbeta fram ett program eller en förstudie för hur området ska exploateras.

– Med denna markanvisning stärker vi vår projektutvecklingsportfölj i Stockholmsområdet ytterligare. Nu ser vi fram emot samarbetet med Stockholms Stad där vi gemensamt ska skapa förutsättningar för att bygga attraktiva bostäder, säger Joakim Efraimsson, vd på Wästbygg AB.

……………………….

För ytterligare information, kontakta:
Joakim Efraimsson, vd Wästbygg AB
Tel 073-901 14 13, e-post joakim.efraimsson@wastbygg.se

wastbygg.se 
……………………….

Om Wästbygg:

Wästbygg Gruppen är ett entreprenad- och projektutvecklingsbolag med verksamhet på de mest expansiva marknaderna i Sverige. Bolaget, som är noterat på Nasdaq Stockholm, bygger och utvecklar bostäder, kommersiella byggnader, samhällsfastigheter samt logistik- och industrianläggningar – alltid med stort fokus på hållbarhet.

Wästbygg grundades 1981 i Borås. Idag finns egna kontor även i Göteborg, Stockholm, Malmö, Jönköping, Helsingborg, Varberg och Västerås samt via koncernbolaget Logistic Contractor i Köpenhamn, Oslo och Helsingfors. 2020 uppgick omsättningen till cirka 3,8 miljarder kronor och bolaget har 310 anställda.