loading

Wästbygg förvärvar byggrätter i norra Stockholm

Regulatoriska

Wästbygg AB har tecknat avtal med Niam om ett förvärv av byggrätter i norra Stockholm. Byggrätterna är fördelade på två bostadsrättsföreningar med sammanlagt 89 lägenheter. Överenskommet fastighetsvärde uppgår till cirka 310 mkr.

Affären är villkorad av att berörd kommun godkänner överlåtelsen senast den 20 september.

– Det här är ett helt unikt projekt i ett havsnära läge som vi ser fram emot att få utveckla och bygga, säger Joakim Efraimsson, vd på Wästbygg AB.

För projektet finns en lagakraftvunnen detaljplan.

……………………….

För ytterligare information, kontakta:
Jörgen Andersson, vd Wästbygg Gruppen AB
Tel 0703-23 32 02, e-post jorgen.andersson@wastbygg.se,

Marie Lindebäck, IR-chef och vice hållbarhetschef
Tel 0734-67 20 12, e-post marie.lindeback@wastbygg.se

Joakim Efraimsson, vd Wästbygg AB
Tel 073-901 14 13, e-post joakim.efraimsson@wastbygg.se

Om Wästbygg:

Wästbygg Gruppen är ett entreprenad- och projektutvecklingsbolag med verksamhet på de mest expansiva marknaderna i Sverige. Bolaget, som är noterat på Nasdaq Stockholm, bygger och utvecklar bostäder, kommersiella byggnader, samhällsfastigheter samt logistik- och industrianläggningar – alltid med stort fokus på hållbarhet.

Wästbygg grundades 1981 i Borås. Idag finns egna kontor även i Göteborg, Stockholm, Malmö, Jönköping, Helsingborg, Varberg och Västerås samt via koncernbolaget Logistic Contractor i Köpenhamn, Oslo och Helsingfors. 2020 uppgick omsättningen till cirka 3,8 miljarder kronor och bolaget har 310 anställda.