Wästbygg genomför fastighetsförvärv Malmö

Wästbygg har tecknat avtal med Kungsleden, ett dotterbolag till Castellum, om att förvärva en befintlig byggnad i Malmö på cirka 4 600 kvm. Köpeskillingen uppgår till 24 mkr och Wästbygg tillträder fastigheten den 31 januari 2022.

Byggnaden är idag delvis uthyrd för skolverksamhet. 2017 antogs en ny detaljplan som medger parkeringshus, bostäder, kontor och förskola på totalt ca 23 000 kvm. Rivning och nybyggnation av fastigheten inleds tidigast under 2023.

– Vi avslutar året med ett intressant förvärv som ligger helt i linje med den expansion vi vill se inom vår projektutvecklingsverksamhet, säger Joakim Efraimsson, vd på Wästbygg AB.

För ytterligare information, kontakta:
Joakim Efraimsson, vd Wästbygg AB
Tel 073-901 14 13, e-post joakim.efraimsson@wastbygg.se

www.wastbygg.se

…………………….

Om Wästbygg:

Wästbygg Gruppen är ett börsnoterat entreprenad- och projektutvecklingsbolag som bygger och utvecklar bostäder, kommersiella byggnader, samhällsfastigheter samt logistik- och industrianläggningar – alltid med stort fokus på hållbarhet. I koncernen, som har 500 medarbetare, ingår Wästbygg AB, Rekab Entreprenad AB, Logistic Contractor AB och Inwita Fastigheter AB.

Verksamheten bedrivs på de mest expansiva marknaderna i Sverige samt inom Logistic Contractor även i Danmark, Norge och Finland.