loading

Wästbygg Gruppen AB (publ) genomför en riktad nyemission i samband med utnyttjad övertilldelningsoption

Regulatoriska

Wästbygg Gruppen AB (publ) (”Wästbygg” eller ”Bolaget”) har, i enlighet med vad som offentliggjordes i Bolagets pressmeddelande den 11 november 2020 genomfört en nyemission om 1 056 832 B-aktier till en teckningskurs om 96 kronor per B-aktie (”Emissionen”).

Emissionen om 1 056 832 B-aktier genomfördes med avvikelse från befintliga ägares företrädesrätt efter beslut av Bolagets styrelse med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 23 mars 2020. Emissionen genomfördes i enlighet med Wästbyggs åtagande om nyemission avseende utnyttjande av övertilldelningsoptionen i samband med Stabiliseringsperioden efter Erbjudandet på så sätt som förskrivits i Prospektet vilket godkändes av Finansinspektionen den 30 september 2020.

Teckningskursen uppgick till 96 kronor per B-aktier motsvarande erbjudandepriset i Erbjudandet och efter Emissionen uppgår Wästbyggs aktiekapital till 3 593 351,67 kronor och det totala antalet B-aktier i Wästbygg till 31 720 165.

För mer information, vänligen kontakta:

Jörgen Andersson, VD och koncernchef
Telefon: +46 703 23 32 02
E-post: jorgen.andersson@wastbygg.se

Marie Lindebäck, IR-chef
Telefon: +46 723 467 20 12
E-post: marie.lindeback@wastbygg.se

Denna information lämnades för offentliggörande kl. 19:00 CET den 16 november 2020.