loading

Wästbygg Gruppen AB (publ) har framgångsrikt emitterat ett seniort icke-säkerställt grönt obligationslån om 500 mkr

Regulatoriska

Wästbygg Gruppen AB (publ) (“Wästbygg Gruppen” eller ”Bolaget”) har idag framgångsrikt emitterat seniora icke-säkerställda gröna obligationer om 500 mkr under ett ramverk om 800 mkr med förfall i november 2024 (”Obligationerna”). Obligationerna löper med en rörlig ränta om 3 månader STIBOR plus 450 baspunkter. Ett belopp motsvarande nettolikviden kommer att användas i enlighet med Bolagets gröna finansiella ramverk.

– Vi är väldigt glada över att kunna emittera vårt första gröna obligationslån som möttes av en stark efterfrågan. Den gröna obligationsemissionen passar väl in i vår strategi om att skapa hållbara affärer, säger Jörgen Andersson, vd och koncernchef Wästbygg Gruppen.

Wästbygg Gruppen avser att ansöka om upptagande till handel av Obligationerna på Nasdaq Stockholms företagsobligationslista för hållbara obligationer.
Swedbank har agerat ensam arrangör så kallad sole bookrunner i samband med emissionen.
Gernandt & Danielsson har agerat legal rådgivare.

För ytterligare information, kontakta:
Jörgen Andersson, vd och koncernchef Wästbygg Gruppen AB
Tel 0703-23 32 02, e-post jorgen.andersson@wastbygg.se

Jonas Jönehall, CFO
Tel 0739-20 19 01, e-post jonas.jonehall@wastbygg.se

Marie Lindebäck, IR-chef och vice hållbarhetschef
Tel 0734-67 20 12, e-post marie.lindeback@wastbygg.se

www.wastbygg.se

……………………

Om Wästbygg:

Wästbygg Gruppen är ett börsnoterat entreprenad- och projektutvecklingsbolag som bygger och utvecklar bostäder, kommersiella byggnader, samhällsfastigheter samt logistik- och industrianläggningar – alltid med stort fokus på hållbarhet. I koncernen, som har 500 medarbetare, ingår Wästbygg AB, Rekab Entreprenad AB, Logistic Contractor AB och Inwita Fastigheter AB. 

Verksamheten bedrivs på de mest expansiva marknaderna i Sverige samt inom Logistic Contractor även i Danmark, Norge och Finland.