Wästbygg Gruppen AB (publ) offentliggör obligationsprospekt och ansöker om upptagande till handel av sina obligationer vid Nasdaq Stockholm

Regulatoriska

Wästbygg Gruppen AB (publ) (“Wästbygg Gruppen” eller ”Bolaget”) emitterade den 23 november 2021 seniora icke säkerställda obligationer om 500 miljoner kronor med ISIN SE0016798227 (”Obligationerna”) under ett ramverk om totalt 800 miljoner kronor.

Bolaget har, i enlighet med obligationsvillkoren, ansökt om upptagande till handel av Obligationerna vid Nasdaq Stockholm och första dag för handel beräknas bli den 23 december 2021. Med anledning av upptagande till handel har Bolaget upprättat ett prospekt som har godkänts av Finansinspektionen. Prospektet kommer finnas tillgängligt på Bolagets webbplats https://www.wastbygg.se/ och Finansinspektionens webbplats www.fi.se.

För ytterligare information, kontakta:
Jörgen Andersson, vd och koncernchef Wästbygg Gruppen AB
Tel 0703-23 32 02, e-post jorgen.andersson@wastbygg.se

Jonas Jönehall, CFO
Tel 0739-20 19 01, e-post jonas.jonehall@wastbygg.se

Marie Lindebäck, IR-chef och vice hållbarhetschef
Tel 0734-67 20 12, e-post marie.lindeback@wastbygg.se

www.wastbygg.se

……………………

Om Wästbygg:

Wästbygg Gruppen är ett börsnoterat entreprenad- och projektutvecklingsbolag som bygger och utvecklar bostäder, kommersiella byggnader, samhällsfastigheter samt logistik- och industrianläggningar – alltid med stort fokus på hållbarhet. I koncernen, som har 500 medarbetare, ingår Wästbygg AB, Rekab Entreprenad AB, Logistic Contractor AB och Inwita Fastigheter AB.
Verksamheten bedrivs på de mest expansiva marknaderna i Sverige samt inom Logistic Contractor även i Danmark, Norge och Finland.