loading

Wästbygg Gruppen AB (publ) publicerar års- och hållbarhetsredovisning för 2020

Regulatoriska

Wästbygg offentliggör idag, 26 mars, års- och hållbarhetsredovisning för 2020 på www.wastbygg.se.

Tryckta exemplar av års- och hållbarhetsredivisningen kommer att finnas tillgängliga på våra kontor från mitten av april och kan även beställas för utskick via ir@wastbygg.se eller per telefon 031 -733 23 00.

……………………….

För ytterligare information kontakta:

Jonas Jönehall, vice vd och CFO, Wästbygg Gruppen AB, tel 073 920 19 01 eller jonas.jonehall@wastbygg.se
Marie Lindebäck, IR-chef och vice hållbarhetschef, Wästbygg Gruppen AB, tel 073 467 20 12 eller marie.lindeback@wastbygg.se

www.wastbygg.se

Om Wästbygg:

Wästbygg Gruppen är ett entreprenad- och projektutvecklingsbolag med verksamhet på de mest expansiva marknaderna i Sverige. Vi bygger och utvecklar bostäder, kommersiella byggnader, samhällsfastigheter samt logistik- och industrianläggningar – alltid med stort fokus på hållbarhet.

Företaget grundades 1981 i Borås. Idag finns egna kontor även i Göteborg, Stockholm, Malmö, Jönköping, Helsingborg och Varberg samt via koncernbolaget Logistic Contractor i Köpenhamn, Oslo och Helsingfors. Wästbygg Gruppen är noterat på Nasdaq Stockholm. 2020 hade vi en omsättning på cirka 3,8 miljarder kronor och 310 anställda.