Arkiv

Wästbygg Gruppen ABs (publ) bokslutskommuniké för 2021 publiceras 11 februari 2022 – inbjudan till telefonkonferens

Wästbygg Gruppen AB offentliggör sin bokslutskommuniké för 2021 fredagen den 11 februari 2022 klockan 08.00 (CET). Investerare, analytiker och journalister hälsas välkomna att delta i bolagets websända telefonkonferens kl. 09.30 samma dag.

Jörgen Andersson, vd och koncernchef, Jonas Jönehall, CFO och vice vd, samt Marie Lindebäck, IR-chef och vice hållbarhetschef, presenterar rapporten. Presentationen kommer att hållas på svenska och avslutas med en frågestund.

Datum: 11 februari 2022

Tid: Rapport publiceras kl. 08,00 (CET)

Websänd telefonkonferens hålls kl. 09,30 (CET)

Länk till webcast: https://group.wastbygg.se/sv/q4-2021/

För att delta på telefonkonferensen, vänligen ring in på något av nedan nummer senast tio minuter innan sändningen börjar.

SE: +46850558374 UK: +443333009035 US: +1 6319131422
PIN: 92366921#

Rapport, presentation och webcast kommer att finnas tillgängliga på wastbygg.se
https://group.wastbygg.se/sv/investerare/rapporter-och-presentationer

……………………….

För ytterligare information kontakta:

Marie Lindebäck, IR-chef Wästbygg Gruppen AB, tel 0734-67 20 12
eller e-post marie.lindeback@wastbygg.se
www.wastbygg.se

Om Wästbygg:

Wästbygg Gruppen är ett börsnoterat entreprenad- och projektutvecklingsbolag som bygger och utvecklar bostäder, kommersiella byggnader, samhällsfastigheter samt logistik- och industrianläggningar – alltid med stort fokus på hållbarhet. I koncernen, som har 500 medarbetare, ingår Wästbygg AB, Rekab Entreprenad AB, Logistic Contractor AB och Inwita Fastigheter AB.

Verksamheten bedrivs på de mest expansiva marknaderna i Sverige samt inom Logistic Contractor även i Danmark, Norge och Finland.