Arkiv

Wästbygg Gruppen ABs (publ) delårsrapport för januari-mars 2022 presenteras 5 maj – inbjudan till telefonkonferens.

Wästbygg Gruppen offentliggör delårsrapport för januari-mars 2022, torsdagen den 5 maj 2022 klockan 08.00 (CET). Investerare, analytiker och journalister hälsas välkomna att samma dag kl. 09.30 delta i bolagets websända telefonkonferens.

Jörgen Andersson, vd och koncernchef, Jonas Jönehall, CFO/vice koncernchef, samt Marie Lindebäck, IR-chef och vice hållbarhetschef, presenterar rapporten. Presentationen kommer att hållas på svenska och avslutas med en frågestund.

Datum: 5 maj 2022

Tid: Rapport publiceras kl. 08.00 (CET)
Websänd telefonkonferens hålls kl. 09.30 (CET)

Länk till webcast: https://group.wastbygg.se/sv/q1-2022/

För att delta i telefonkonferensen, vänligen ring in på något av nedan nummer senast tio minuter innan sändningen börjar.

SE: +46851999383, UK: +443333009263, US: +1 6319131422

Rapport, presentation och webcast kommer att finnas tillgängliga på wastbygg.se
https://group.wastbygg.se/sv/investerare/rapporter-och-presentationer

……………………….

För ytterligare information, kontakta:

Marie Lindebäck, IR-chef och vice hållbarhetschef
Tel 0734-67 20 12, e-post marie.lindeback@wastbygg.se

…………………….

Om Wästbygg Gruppen
Wästbygg Gruppen är ett börsnoterat entreprenad- och projektutvecklingsbolag som bygger och utvecklar bostäder, kommersiella byggnader, samhällsfastigheter samt logistik- och industrianläggningar – alltid med stort fokus på hållbarhet. I koncernen ingår Wästbygg AB, Rekab Entreprenad AB, Logistic Contractor AB och Inwita Fastigheter AB.

Verksamheten bedrivs på de mest expansiva marknaderna i Sverige samt inom Logistic Contractor även i Danmark, Norge och Finland. 2021 omsatte koncernen 3,8 miljarder och hade 525 anställda.