Wästbygg Gruppen ABs (publ) halvårsrapport för januari-juni 2021 presenteras 26 augusti 2021

Wästbygg Gruppen offentliggör sin halvårsrapport för januari-juni 2021, torsdagen den 26 augusti 2021 klockan 08.00 (CET). Investerare, analytiker och journalister hälsas välkomna att delta i bolagets websända telefonkonferens kl. 09.30 samma dag.

Jörgen Andersson, vd och koncernchef, Jonas Jönehall, CFO och vice vd, samt Marie Lindebäck, IR-chef och vice hållbarhetschef, presenterar rapporten. Presentationen kommer att hållas på svenska och avslutas med en frågestund.

Datum: 26 augusti 2021

Tid: Rapport publiceras kl. 08.00 (CET)

Websänd telefonkonferens hålls kl. 09.30 (CET)

Länk till webcast: https://group.wastbygg.se/sv/q2-2021/

För att delta på telefonkonferensen, vänligen ring in på något av nedan nummer senast tio minuter innan sändningen börjar.

SE: +46850558352, UK: +443333009269, US: +16467224904

Rapport, presentation och webcast kommer att finnas tillgängliga på wastbygg.se.

……………………….

Kontaktuppgifter:

För mer information, kontakta Marie Lindebäck, IR-chef Wästbygg Gruppen AB, tel 0734-67 20 12
eller e-post marie.lindeback@wastbygg.se

Om Wästbygg:

Wästbygg Gruppen är ett entreprenad- och projektutvecklingsbolag med verksamhet på de mest expansiva marknaderna i Sverige. Bolaget, som är noterat på Nasdaq Stockholm, bygger och utvecklar bostäder, kommersiella byggnader, samhällsfastigheter samt logistik- och industrianläggningar – alltid med stort fokus på hållbarhet.

Wästbygg grundades 1981 i Borås. Idag finns egna kontor även i Göteborg, Stockholm, Malmö, Jönköping, Helsingborg, Varberg och Västerås samt via koncernbolaget Logistic Contractor i Köpenhamn, Oslo och Helsingfors. 2020 uppgick omsättningen till cirka 3,8 miljarder kronor och bolaget har 310 anställda
www.wastbygg.se