Arkiv

Wästbygg Gruppen ABs (publ) halvårsrapport för januari-juni 2022 presenteras 23 augusti – inbjudan till telefonkonferens

Wästbygg Gruppen offentliggör sin halvårsrapport för januari-juni 2022, tisdagen den 23 augusti 2022 klockan 08.00 (CET). Investerare, analytiker och journalister hälsas välkomna att delta i bolagets websända telefonkonferens kl. 09.30 samma dag.

Jonas Jönehall, vd och koncernchef samt Jessica Gårdmo, CFO, presenterar rapporten. Presentationen kommer att hållas på svenska och avslutas med en frågestund.

Datum: 23 augusti 2022

Tid: Rapport publiceras kl. 08.00 (CET)

Websänd telefonkonferens hålls kl. 09.30 (CET)

Länk till webcast: https://group.wastbygg.se/sv/q2-2022/

För att delta på telefonkonferensen, vänligen ring in på något av nedan nummer senast tio minuter innan sändningen börjar.

SE: +4685055835 UK: +443333009273 US: +1 6319131422
PIN: 42787864#

Rapport, presentation och webcast kommer att finnas tillgängliga på wastbygg.se.

……………………….

Kontaktuppgifter:
För mer information kontakta Jessica Gårdmo, CFO
Tel 0734-67 26 15, e-post jessica.gardmo@wastbygg.se

wastbygg.se
……………………….

Om Wästbygg Gruppen
Wästbygg Gruppen är ett börsnoterat entreprenad- och projektutvecklingsbolag som bygger och utvecklar bostäder, kommersiella byggnader, samhällsfastigheter samt logistik- och industrianläggningar – alltid med stort fokus på hållbarhet. I koncernen ingår Wästbygg AB, Rekab Entreprenad AB, Logistic Contractor AB och Inwita Fastigheter AB.

Verksamheten bedrivs på de mest expansiva marknaderna i Sverige samt inom Logistic Contractor även i Danmark, Norge och Finland. 2021 omsatte koncernen 3,8 miljarder och hade 525 anställda.