Arkiv

Wästbygg Gruppen anställer koncernjurist

Då Wästbygg Gruppen som koncern fortsätter att växa, medför detta ett behov av kontinuerlig juridisk expertis. Därför har en ny roll, koncernjurist, inrättats till vilken Robin Sundin har rekryterats.

Robin Sundin har en juristexamen från Göteborgs universitet och är specialiserad inom kapitalmarknadsrätt, bolagsrätt och förvärv. Under de senaste fyra åren har han varit anställd som advokat hos Setterwalls och anlitats av Wästbygg Gruppen i affärsjuridiska frågor.

– Eftersom Robin redan känner vårt bolag väl och är en uppskattad medarbetare, var det givet att erbjuda honom rollen som koncernjurist. Robin kommer bland annat att ansvara för upphandling av juridiska tjänster samt för strategisk planering och utveckling av processer inom det juridiska området. Jag vill passa på att hälsa honom varmt välkommen till Wästbygg Gruppen, säger Jessica Gårdmo, CFO.

Robin börjar sin anställning på Wästbygg Gruppen efter sommaren.