Wästbygg Gruppen erhåller Nasdaq Green Equity Designation

Wästbygg Gruppen är ett av de första företagen i Sverige som ansökt om och fått beteckningen Nasdaq Green Equity Designation. Nasdaq erbjuder Nasdaq Green Designations till bolag noterade på sina nordiska huvudmarknader och First North Growth Market, inklusive Premier-segmentet, i Sverige, Finland and Danmark.

Den gröna märkningen ger en ökad synlighet mot investerare som letar efter hållbara investeringar. Nasdaq Green Equity Designation riktar sig till företag där över 50 procent av omsättningen härrör från aktiviteter som anses vara gröna och vars investeringar till övervägande delen sker i gröna aktiviteter. Omsättningen från fossila bränslen måste vara mindre än fem procent. Vid ansökan görs en kvalitativ bedömning av företagets överensstämmelse med Nasdaq Green Equity Principles av en granskare godkänd av Nasdaq. Godkända granskare är för närvarande Cicero Shades of Green och V.E, part of Moody's ESG Solutions.

– Wästbygg har, som en naturlig del av vårt hållbarhetsarbete, utvecklat ett ramverk som möjliggör en grön märkning av både aktie- och skuldinstrument. Ramverket används för att ytterligare öka transparensen runt vårt klimatavtryck och utgör ett internt styrmedel för att ta hållbara affärsbeslut. Genom att gå med i Nasdaq Green Equity Designation tydliggör vi vår hållbarhetssatsning ytterligare och vi är stolta över att vara bland de första företagen i Sverige som fått vår ansökan godkänd, säger Jörgen Andersson, vd på Wästbygg Gruppen AB.

– Som en del av Nasdaqs engagemang inom ESG, och baserat på den ökade efterfrågan på hållbara investeringar, lanserade vi Nasdaq Green Designations för att stödja aktieemittenter med deras gröna affärsmodeller och strategier. Vi är glada att Wästbygg Gruppen är en av de första emittenterna som ansöker, och det är med glädje som vi stöder dem med den synlighet som Nasdaq kan erbjuda på deras fortsatta resa som ett Nasdaq Green Equity Designation-företag, säger Adam Kostyál, chef för European Listings, Nasdaq.

……………………….

Kontaktuppgifter:

För ytterligare information, kontakta:
Jörgen Andersson, vd Wästbygg Gruppen AB
tel 0703-23 32 02, e-post jorgen.andersson@wastbygg.se,

Marie Lindebäck, IR-chef och vice hållbarhetschef
Tel 0734-67 20 12, e-post marie.lindeback@wastbygg.se

Jonas Jönehall, CFO
Tel 0739-20 19 01, e-post jonas.jonehall@wastbygg.se

Om Wästbygg:

Wästbygg Gruppen är ett entreprenad- och projektutvecklingsbolag med verksamhet på de mest expansiva marknaderna i Sverige. Bolaget bygger och utvecklar bostäder, kommersiella byggnader, samhällsfastigheter samt logistik- och industrianläggningar – alltid med stort fokus på hållbarhet.

Wästbygg grundades 1981 i Borås. Idag finns egna kontor även i Göteborg, Stockholm, Malmö, Jönköping, Helsingborg, Varberg och Västerås samt via koncernbolaget Logistic Contractor i Köpenhamn, Oslo och Helsingfors. Wästbygg Gruppen är noterat på Nasdaq Stockholm. 2020 hade Wästbygg Gruppen en omsättning på cirka 3,8 miljarder kronor och 310 anställda.