Wästbygg Gruppen håller kapitalmarknadsdag 31 maj 2022

Wästbygg Gruppen bjuder in investerare, finansanalytiker och media till en kapitalmarknadsdag den 31 maj 2022. Kapitalmarknadsdagen äger rum på Epicenter, Mäster Samuelsgatan 36 i Stockholm klockan 9.00-12.45.

Programmet innehåller en presentation av Wästbygg Gruppens långsiktiga strategi och finansiella mål, samt våra tre affärsområden, Bostad, Kommersiellt och Logistik & industri. En närmare inblick ges även i bolagets hållbarhetsarbete.

Presentationerna kommer att hållas av:

  • Jonas Jönehall, vd och koncernchef
  • Jessica Gårdmo, CFO
  • Emma Järund, tf hållbarhetschef
  • Joakim Efraimsson, vd Wästbygg AB
  • Benn Karlberg vd Logistic Contractor AB
  • Anton Johansson vd Rekab Entreprenad AB

Programmet avslutas med en frågestund och en gemensam lunch.

Presentationerna kommer att hållas på svenska.

För ytterligare information, hänvisas till Marie Lindebäck, IR-chef/ vice hållbarhetschef.

……………………….

Kontakinformation:

Marie Lindebäck, IR-chef/ vice hållbarhetschef

Tel + 46 734 67 20 12, e-post marie.lindeback@wastbygg.se

wastbygg.se

……………………….

Om Wästbygg Gruppen

Wästbygg Gruppen är ett börsnoterat entreprenad- och projektutvecklingsbolag som bygger och utvecklar bostäder, kommersiella byggnader, samhällsfastigheter samt logistik- och industrianläggningar – alltid med stort fokus på hållbarhet. I koncernen ingår Wästbygg AB, Rekab Entreprenad AB, Logistic Contractor AB och Inwita Fastigheter AB.

Verksamheten bedrivs på de mest expansiva marknaderna i Sverige samt inom Logistic Contractor även i Danmark, Norge och Finland. 2021 omsatte koncernen 3,8 miljarder och hade 525 anställda.