Arkiv

Wästbygg Gruppen håller kapitalmarknadsdag 31 maj 2022

Wästbygg Gruppen bjuder in investerare, finansanalytiker och media till en kapitalmarknadsdag den 31 maj 2022. Kapitalmarknadsdagen äger rum på Epicenter, Mäster Samuelsgatan 36 i Stockholm klockan 9.00-12.45.

Programmet innehåller en presentation av Wästbygg Gruppens långsiktiga strategi och finansiella mål, samt våra tre affärsområden, Bostad, Kommersiellt och Logistik & industri. En närmare inblick ges även i bolagets hållbarhetsarbete.

Presentationerna kommer att hållas av:

  • Jonas Jönehall, vd och koncernchef
  • Jessica Gårdmo, CFO
  • Emma Järund, tf hållbarhetschef
  • Joakim Efraimsson, vd Wästbygg AB
  • Benn Karlberg vd Logistic Contractor AB
  • Anton Johansson vd Rekab Entreprenad AB

Programmet avslutas med en frågestund och en gemensam lunch.

Presentationerna kommer att hållas på svenska.

För ytterligare information, hänvisas till Marie Lindebäck, IR-chef/ vice hållbarhetschef.

……………………….

Kontakinformation:

Marie Lindebäck, IR-chef/ vice hållbarhetschef

Tel + 46 734 67 20 12, e-post marie.lindeback@wastbygg.se

wastbygg.se

……………………….

Om Wästbygg Gruppen

Wästbygg Gruppen är ett börsnoterat entreprenad- och projektutvecklingsbolag som bygger och utvecklar bostäder, kommersiella byggnader, samhällsfastigheter samt logistik- och industrianläggningar – alltid med stort fokus på hållbarhet. I koncernen ingår Wästbygg AB, Rekab Entreprenad AB, Logistic Contractor AB och Inwita Fastigheter AB.

Verksamheten bedrivs på de mest expansiva marknaderna i Sverige samt inom Logistic Contractor även i Danmark, Norge och Finland. 2021 omsatte koncernen 3,8 miljarder och hade 525 anställda.