loading

Wästbygg Gruppen ingår avtal om att förvärva Rekab Entreprenad

Regulatoriska
  • 1 / 2
  • 2 / 2

Wästbygg har idag den 24 september ingått avtal om att förvärva samtliga aktier i Rekab Entreprenad AB av ägarbolaget Trekcyd AB. Köpeskillingen uppgår till totalt 230 mkr. Rekab, med 175 anställda, är ett av de ledande byggföretagen i norra Sverige med lokalkontor i Umeå, Sundsvall, Örnsköldsvik, Skellefteå och Luleå.

Bolaget bygger samhällsfastigheter som skolor och sjukhus samt bostäder och kommersiella byggnader. Rekab bedriver även projektutvecklingsverksamhet och har genomfört flera egenutvecklade bostadsprojekt. Under de senaste tre åren har man haft en genomsnittlig årlig omsättning på närmare en miljard kronor och en rörelsemarginal som ligger väl i linje med Wästbygg Gruppens övergripande mål.

Köpeskillingen uppgår till 230 mkr på skuldfri basis, där 147,2 mkr betalas kontant och 82,8 mkr genom återköp och överlåtelse av egna aktier. Förvärvet är villkorat av godkännande av Konkurrensverket medan finansieringslösningen av förvärvet är villkorat ett beslut av bolagstämman i Wästbygg Gruppen avseende återköp och överlåtelse av egna aktier. Vederlagsaktiernas värde baseras på volymviktad genomsnittskurs de tio föregående bankdagarna innan tillträdesdagen. Förvärvet förväntas slutföras i månadsskiftet oktober/november 2021.

– Det händer mycket i Norrland just nu. Vi ser att många större industriaktörer etablerar sig där, vilket medför goda affärsmöjligheter. Vårt dotterbolag Logistic Contractor, som är specialister på logistik- och industrifastigheter, har under de senaste åren verkat i Skellefteå genom uppdraget att uppföra de fyra första byggnaderna i Northvoltprojektet. Som tidigare kommunicerat etablerar Logistic Contractor inom kort ett kontor i Luleå. Rekab, likt Wästbygg, är ett stabilt bolag med stort kundfokus. Genom uppköpet kan vi nu möta efterfrågan från både nya och befintliga kunder inom samtliga våra affärsområden. Tillsammans stärker vi vårt erbjudande inom entreprenad och projektutveckling i Norrland. Förvärvet ligger helt i linje med vår ambition att vara representerade på de mest expansiva marknaderna i Sverige, säger Jörgen Andersson, vd och koncernchef för Wästbygg Gruppen.

Rekab Entreprenads vd, Anton Johansson, kommer att ta plats i Wästbygg Gruppens koncernledning i samband med att affären slutförs.

– Vi ser fram emot ett fortsätta växa i Norrland tillsammans med Wästbygg. Att ha ett börsnoterat bolag som ägare känns tryggt. Min känsla är att vi delar samma grundläggande värderingar och att vi kommer att kunna dra nytta av varandras styrkor på ett bra sätt, säger Anton Johansson, vd på Rekab Entreprenad.

Rekab Entreprenad kommer att behålla sitt bolagsnamn och drivas som ett systerbolag inom Wästbygg Gruppen jämte Wästbygg AB och det nischade bolaget, Logistic Contractor AB.

……………………….

För ytterligare information, kontakta:
Jörgen Andersson, vd och koncernchef Wästbygg Gruppen AB
Tel 0703-23 32 02, e-post jorgen.andersson@wastbygg.se,

Jonas Jönehall, CFO
Tel 0739-20 19 01, e-post jonas.jonehall@wastbygg.se

Marie Lindebäck, IR-chef och vice hållbarhetschef
Tel 0734-67 20 12, e-post marie.lindeback@wastbygg.se

wastbygg.se

……………………

Om Wästbygg:

Wästbygg Gruppen är ett entreprenad- och projektutvecklingsbolag med verksamhet på de mest expansiva marknaderna i Sverige. Bolaget, som är noterat på Nasdaq Stockholm, bygger och utvecklar bostäder, kommersiella byggnader, samhällsfastigheter samt logistik- och industrianläggningar – alltid med stort fokus på hållbarhet.

Wästbygg grundades 1981 i Borås. Idag finns egna kontor även i Göteborg, Stockholm, Malmö, Jönköping, Helsingborg, Varberg och Västerås samt via koncernbolaget Logistic Contractor i Köpenhamn, Oslo och Helsingfors. 2020 uppgick omsättningen till cirka 3,8 miljarder kronor och bolaget har 310 anställda.