loading

Wästbygg Gruppen och Södra siktar mot Miljöbyggnad Guld

Wästbygg och Södra vill tillsammans göra trähus attraktiva för boende, förvaltare och fastighetsägare genom att visa på de tekniska och ekonomiska fördelar som är förknippade med byggande i massivt trä, samtidigt som det skapas förutsättningar för ett mer hållbart bostadsbyggande i en säker arbetsmiljö. Genom att kombinera Wästbyggs produktionskunskap inom byggnation med Södras expertis inom råvaran trä och industriell tillverkning är målet att skapa en plattform för en framtida klimatsmart byggproduktion.

Som utgångspunkt för det samarbetsavtal som parterna har tecknat används Wästbyggs bostadsprojekt Lagerkransen 3 i Lund med 82 lägenheter, som ska byggas med trästomme och projekteras för att klara certifiering enligt Miljöbyggnad Guld.

– Trä är ett fantastiskt förnybart byggmaterial. För att det ska komma till sin rätt behöver man dock tänka om i alla led. Det går inte bara att byta ut en betongstomme mot en trästomme. Både projektering och produktion behöver anpassas till att ta vara på träets alla fördelar och säkerställa kvaliteten inom områden som fukt och ljud där vi ser ett behov av mer kunskap. Bostadsprojektet Lagerkransen 3 kommer tack vare de olika perspektiv som Södra och vi har, att bli ett projekt i absolut framkant vad gäller trähusproduktion. Samtidigt utvecklar vi kompetensen i båda organisationerna inför framtida projekt, säger Jörgen Andersson, koncernchef för Wästbygg Gruppen.

För att byggande med stommar i massivt trä ska kunna bli ett konkurrenskraftigt alternativ krävs även att produktionsfasen optimeras.

– När det gäller utvecklingen av våra industriella processer ser jag fram emot det kunskapsutbyte som samarbetet med Wästbygg kommer att ge oss. Hur långt vi ska gå i prefabriceringen och hur vi ska tänka kring infästningspunkter för att möjliggöra rationellt montage på byggarbetsplatsen är några exempel på frågeställningar som vårt projekt kommer att ge värdefulla svar på. Med mer insyn i vad som är både tids- och kostnadsdrivande i hela processen blir Södra en starkare leverantör av produkter och tjänster kopplade till massivt trä, förklarar Jörgen Hermansson, head of Södra Building Systems.