Arkiv

Wästbygg Gruppen skänker 500 kronor per anställd till UNHCRs arbete i Ukraina

Wästbygg Gruppen vill visa vårt stöd och bidra med hjälp till alla dem som har drabbats direkt av Rysslands pågående invasion av Ukraina. Invasionen medför att människors trygghet krossas och innebär ett fruktansvärt lidande där ett stort antal människor tvingats till flykt inom eller utanför landet. Vi har beslutat att skänka 500 kronor per anställd, vilket blir totalt 262 000 kronor. Efter att ha utvärderat tänkbara mottagare har vi valt UNHCR (FN:s flyktingorgan), som finns på plats med nödhjälp till alla dem som nu flyr för sina liv. Bidraget dubbleras genom Akelius Foundations löfte att matcha alla bidrag som skänks till organisationen under mars månad.

 

För mer information om UNHCR, se: Stöd oss | Sverige för UNHCR (sverigeforunhcr.se)