Arkiv

Wästbygg Gruppen uppför logistikanläggning i Vaggeryd

Wästbygg Gruppens koncernbolag Logistic Contractor har tecknat avtal med logistikutvecklaren Verdion om att bygga en logistikanläggning på 17 000 kvm på totalentreprenad.

Den nya anläggningen uppförs i logistiktäta Stigamoområdet utanför Vaggeryd, i direkt anslutning till E4:an. Ordervärdet uppgår till cirka 170 mkr och anläggningen ska certifieras enligt Breeam Very Good. Taket förbereds för att möjliggöra montage av solceller i framtiden.

– Verdion är en intressant internationell aktör som nu också växer på den svenska marknaden. Vi ser fram emot detta första samarbete med dem och planerar för omedelbar produktionsstart, säger Benn Karlberg, vd på Logistic Contractor AB.

Byggtiden av den nya logistikanläggningen beräknas till ett år.

……………………….

För ytterligare information, kontakta:
Benn Karlberg, vd Logistic Contractor AB
Tel 073-920 17 70, e-post benn.karlberg@lc.se

lc.se
wastbygg.se
……………………….

Om Wästbygg Gruppen
Wästbygg Gruppen är ett börsnoterat entreprenad- och projektutvecklingsbolag som bygger och utvecklar bostäder, kommersiella byggnader, samhällsfastigheter samt logistik- och industrianläggningar – alltid med stort fokus på hållbarhet. I koncernen ingår Wästbygg AB, Rekab Entreprenad AB, Logistic Contractor AB och Inwita Fastigheter AB.

Verksamheten bedrivs på de mest expansiva marknaderna i Sverige samt inom Logistic Contractor även i Danmark, Norge och Finland. 2021 omsatte koncernen 3,8 miljarder och hade 525 anställda.