Arkiv

Wästbygg Gruppen utser ny IR-chef

Regulatorisk

Till tjänsten som ny IR-chef har Robin Sundin, idag koncernjurist för Wästbygg Gruppen, utsetts. Han tillträder sin kombinerade tjänst som koncernjurist och IR-chef den 19 september och blir därmed också medlem i koncernledningen.

Robin efterträder Marie Lindebäck, som har valt att lämna sin tjänst som IR-chef och vice hållbarhetschef för uppdrag utanför bolaget. Marie kommer att arbeta kvar inom koncernen under sin uppsägningstid fram till mars 2023 och säkerställa en ordnad överlämning.

– Jag önskar Marie lycka till framöver och tackar henne för det arbete hon lagt ner under åren hos oss. Robin är redan väl insatt i vårt IR-arbete så nu när Marie har valt att lämna, känns det naturligtvis bra att det finns kompetens internt för att kunna fortsätta driva vårt IR-arbete framåt, säger Jonas Jönehall, vd och koncernchef.

……………………….

För ytterligare information, kontakta:
Jonas Jönehall, vd och koncernchef
Telefon: +46 73 920 19 01
E-post: jonas.jonehall@wastbygg.se

wastbygg.se
……………………….

Om Wästbygg Gruppen
Wästbygg Gruppen är ett börsnoterat entreprenad- och projektutvecklingsbolag som bygger och utvecklar bostäder, kommersiella byggnader, samhällsfastigheter samt logistik- och industrianläggningar – alltid med stort fokus på hållbarhet. I koncernen ingår Wästbygg AB, Rekab Entreprenad AB, Logistic Contractor AB och Inwita Fastigheter AB.

Verksamheten bedrivs på de mest expansiva marknaderna i Sverige samt inom Logistic Contractor även i Danmark, Norge och Finland. 2021 omsatte koncernen 3,8 miljarder och hade 525 anställda.