• Våra webbplatser
 • Köpa bostad
 • Karriär
Stäng

Wästbygg Gruppen

 • Bygger och utvecklar i södra och mellersta Sverige:

  • bostäder
  • kommersiella byggnader
  • samhällsfastigheter
  wastbygg.se
 • Bygger och utvecklar längs hela den norrländska kusten:

  • samhällsfastigheter
  • bostäder
  • kommersiella byggnader
  rekab.se
 • Logistik och industri i Norden:

  • projektutveckling
  • entreprenaduppdrag
  lc.se
 • Bostäder till salu

  Här hittar du alla våra egenutvecklade bostäder till salu.

  Köpa bostad
Stäng

Wästbygg Gruppen

 • Bygger och utvecklar i södra och mellersta Sverige:

  • bostäder
  • kommersiella byggnader
  • samhällsfastigheter
  wastbygg.se
 • Bygger och utvecklar längs hela den norrländska kusten:

  • samhällsfastigheter
  • bostäder
  • kommersiella byggnader
  rekab.se
 • Logistik och industri i Norden:

  • projektutveckling
  • entreprenaduppdrag
  lc.se
 • Bostäder till salu

  Här hittar du alla våra egenutvecklade bostäder till salu.

  Köpa bostad
Arkiv

Wästbygg Gruppens delårsrapport för januari – juni 2022

Regulatorisk

Vi går in i hösten med fortsatt tillväxt och en stark orderstock.

Wästbygg Gruppen AB (publ) presenterar idag sin delårsrapport för perioden januari – juni 2022.

– Mitt i det osäkra läge som råder på marknaden nu känns det positivt att Wästbygg Gruppen fortsätter att växa i linje med vår strategi. Inom koncernen har vi under våren lagt stort fokus på att stärka inköpsarbetet och säkerställa leveranser till våra projekt, vilket vi också har lyckats väl med. Framdriften har i huvudsak gått enligt plan och intäkterna ökade med 55 procent till 2 682 mkr för första halvåret. Dessutom har vi genom en orderingång på nästan tre miljarder kronor hittills i år fortsatt att öka på den redan rekordhöga orderstocken. Med de goda förutsättningar som Wästbygg Gruppen har med en omfattande orderstock, en stark finansiell ställning och stor bredd i vår verksamhet känner vi oss trygga även i ett sämre konjunkturläge. Därutöver har vi en flexibilitet i både affärsmodell och organisation som ger oss det handlingsutrymme som krävs för att kunna agera snabbt på en föränderlig marknad, säger Jonas Jönehall, vd och koncernchef på Wästbygg Gruppen AB.

SAMMANFATTNING ENLIGT IFRS:
1 januari – 30 juni 2022
• Intäkter 2 351 mkr (1 951)
• Rörelseresultat 10 mkr (166)
• Resultat efter skatt 26 mkr (172)
• Resultat per aktie 0,81 kr (5,32)
• Kassaflöde från den löpande verksamheten -792 mkr (66)
• Räntebärande nettokassa (+)/nettoskuld (-) -603 mkr (646)
• Soliditet 37 % (52)

1 april – 30 juni 2022
• Intäkter 1 304 mkr (1 051)
• Rörelseresultat 20 mkr (91)
• Resultat efter skatt 26 mkr (99)
• Resultat per aktie 0,80 kr (3,05)
• Kassaflöde från den löpande verksamheten -546 mkr (72)

SAMMANFATTNING ENLIGT SEGMENTSRAPPORTERING:
1 januari – 30 juni 2022
• Intäkter 2 682 mkr (1 725)
• Rörelseresultat 95 mkr (133)
• Resultat efter skatt 114 mkr (141)
• Resultat per aktie 3,52 kr (4,37)
• Kassaflöde från den löpande verksamheten -467mkr (216)
• Räntebärande nettokassa (+)/nettoskuld (-) 314 mkr (996)
• Soliditet 42 % (55)
• Orderingång 2 936 mkr (2 240)
• Orderstock 30 juni 6 818 mkr (3 666)

1 april – 30 juni 2022
• Intäkter 1 499 mkr (911)
• Rörelseresultat 65 mkr (68)
• Resultat efter skatt 73 mkr (77)
• Resultat per aktie 2,27 kr (2,37)
• Kassaflöde från den löpande verksamheten -409 mkr (92)
• Orderingång 1 591 mkr (1 473)

Jämförelsetal inom parentes avser för resultatposter motsvarande period 2021 och för balansposter motsvarande balansdag 2021.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ANDRA KVARTALET

 • Den 1 april 2022 gjordes den första regleringen av två för åtagandet till Trekcyd AB, som uppkommit i samband med förvärvet av Rekab, genom överlåtelse av 425 313 B-aktier i Wästbygg Gruppen AB (publ). Värdet på aktierna motsvarade värde om 43 212 992 kronor vid regleringstillfället. För att säkerställa aktier till den andra regleringen till Trekcyd, som förfaller 2024, återköptes den 1 april 250 000 egna B-aktier enligt det bemyndigande som lämnades på en extra bolagsstämma den 21 oktober 2021.
 • Avtal har tecknats med Genesta Property Nordic AB där de förvärvar projektbolaget Sneden AB. Köpeskillingen uppgår till 945 mkr. I Sneden AB ingår det markområde på 133 000 kvm utanför Enköping som Logistic Contractor förvärvade under våren 2021. Sneden AB har även tecknat ett entreprenadavtal med Logistic Contractor om uppförandet av en logistikfastighet på cirka 80 000 kvm på tomten. Entreprenadvärdet uppgår till cirka 605 mkr och ingår i köpeskillingen.
 • En markanvisning erhölls av Malmö Stad för en kontorsbyggnad på 14 500 kvm i stadsdelen Hyllie. Byggnaden ska certifieras enligt Breeam, Well och NollCO2. Byggstart sker tidigast 2024.
 • Ett förvärv genomfördes av 55 procent av ett projektbolag, som planerar för att utveckla en större rastplats i Falkenberg. Total bruttoarea för planerade byggnader uppgår till 10 000 kvm och bedömt försäljningsvärde för det färdigutvecklade området uppgår till 340 mkr.
 • Jonas Jönehall tillträdde som ny vd och koncernchef för Wästbygg Gruppen den 6 maj.
 • Jessica Gårdmo tillträdde som ny CFO för Wästbygg Gruppen den 6 maj och efterträdde Jonas Jönehall.
 • John Nyberg har rekryterats som ny hållbarhetschef för Wästbygg Gruppen. Han tillträder den 9 september och kommer att ingå i koncernledningen.

Idag kl. 9.30 presenteras rapporten av Jonas Jönehall, vd och koncernchef samt Jessica Gårdmo, CFO, på en webbsänd telefonkonferens. Presentationen hålls på svenska.

Länk till webcast: https://group.wastbygg.se/sv/q2-2022/

……………………….

För ytterligare information, kontakta:

Jonas Jönehall, vd och koncernchef
Telefon: +46 73 920 19 01
E-post: jonas.jonehall@wastbygg.se

Jessica Gårdmo, CFO
Telefon: +46 73 467 26 15
E-post: jessica.gardmo@wastbygg.se

wastbygg.se

……………………….

Om Wästbygg Gruppen

Wästbygg Gruppen är ett börsnoterat entreprenad- och projektutvecklingsbolag som bygger och utvecklar bostäder, kommersiella byggnader, samhällsfastigheter samt logistik- och industrianläggningar – alltid med stort fokus på hållbarhet. I koncernen ingår Wästbygg AB, Rekab Entreprenad AB, Logistic Contractor AB och Inwita Fastigheter AB.

Verksamheten bedrivs på de mest expansiva marknaderna i Sverige samt inom Logistic Contractor även i Danmark, Norge och Finland. 2021 omsatte koncernen 3,8 miljarder och hade 525 anställda.