loading

Wästbygg Gruppens kommunikations- och varumärkeschef, Jenny Jakobson, tar plats i koncernledningen

Wästbygg Gruppen stärker koncernledningen med Jenny Jakobson, kommunikations- och varumärkeschef som ny medlem. Tillsättningen trädde i kraft den 11 februari.

Under det senaste året har Jenny varit anställd som kommunikations- och varumärkeschef. I sin roll har hon bland annat varit involverad i arbetet med att förbereda bolaget för den börsnotering som ägde rum i oktober.

– Vi verkar nu i en publik miljö och därmed har vårt behov av att säkerställa en enhetlig och målgruppsanpassad kommunikation ökat. Vår ambition är också att fokusera än mer på att stärka våra varumärken och följa upp hur dessa uppfattas av våra intressenter. När Jenny med ansvar för områdena kommunikation och varumärke, nu tar plats i koncernledningen, understryker det att dessa områden är viktiga för Wästbygg Gruppen. Jag tycker det är roligt att få välkomna Jenny till koncernledningen. Efter att ha jobbat med henne i ett år, känner jag mig trygg med att Jenny har rätt kompetens och driv för att utveckla vårt kommunikations- och varumärkesarbete vidare, säger Jörgen Andersson, VD och koncernchef.

Kontaktuppgifter

Jörgen Andersson, VD och koncernchef

Telefon: +46 703 23 32 02, E-post: jorgen.andersson@wastbygg.se

www.wastbygg.se

Om Wästbygg

Wästbygg Gruppen är ett entreprenad- och projektutvecklingsbolag med verksamhet på de mest expansiva marknaderna i Sverige. Vi bygger och utvecklar bostäder, kommersiella byggnader, samhällsfastigheter samt logistik- och industrianläggningar – alltid med stort fokus på hållbarhet.

Företaget grundades 1981 i Borås. Idag finns egna kontor även i Göteborg, Stockholm, Malmö, Jönköping, Helsingborg och Varberg samt via koncernbolaget Logistic Contractor i Köpenhamn, Oslo och Helsingfors. Wästbygg Gruppen är noterat på Nasdaq Stockholm. 2019 hade vi en omsättning på cirka fyra miljarder kronor och 320 anställda.