• Våra webbplatser
 • Köpa bostad
 • Karriär
Stäng

Wästbygg Gruppen

 • Bygger och utvecklar i södra och mellersta Sverige:

  • bostäder
  • kommersiella byggnader
  • samhällsfastigheter
  wastbygg.se
 • Bygger och utvecklar längs hela den norrländska kusten:

  • samhällsfastigheter
  • bostäder
  • kommersiella byggnader
  rekab.se
 • Logistik och industri i Norden:

  • projektutveckling
  • entreprenaduppdrag
  lc.se
 • Bostäder till salu

  Här hittar du alla våra egenutvecklade bostäder till salu.

  Köpa bostad
Stäng

Wästbygg Gruppen

 • Bygger och utvecklar i södra och mellersta Sverige:

  • bostäder
  • kommersiella byggnader
  • samhällsfastigheter
  wastbygg.se
 • Bygger och utvecklar längs hela den norrländska kusten:

  • samhällsfastigheter
  • bostäder
  • kommersiella byggnader
  rekab.se
 • Logistik och industri i Norden:

  • projektutveckling
  • entreprenaduppdrag
  lc.se
 • Bostäder till salu

  Här hittar du alla våra egenutvecklade bostäder till salu.

  Köpa bostad
Arkiv

Wästbygg i joint venture kring större rastplats i Falkenberg

Wästbygg har förvärvat 55 procent av Falkenberg Tröinge Utveckling AB, ett projektbolag som planerar att utveckla en större rastplats med hotell, restaurang, handel, kontorshotell och en större laddstation för elfordon vid Falkenberg.

Projektbolaget har ett reservationsavtal för det 20 000 kvm stora markområdet med Falkenbergs kommun. Detaljplanen för området vann laga kraft tidigare i år och tillträde till fastigheten beräknas ske under andra kvartalet 2023. Tillträdet till fastigheten är villkorat av att bygglov för det planerade hotellet erhålls. Kostnaden för Wästbyggs inträde i projektbolaget uppgår till 11 mkr och inkluderar såväl aktier som övriga kringkostnader för mark och exploatering. Betalningar kommer att ske vid tre tillfällen under 2022 och 2023.

Utvecklingsområdet ligger i direkt anslutning till avfarten från E6 mot Ullared och centrala Falkenberg. Total bruttoarea för de byggnader som planeras att uppföras är 10 000 kvm. Initiala kontakter har tagits med tänkbara hyresgäster och intresset är stort, inte minst till följd av de stora trafikflöden som genereras av det strategiska läget. Bedömt försäljningsvärde för det färdigutvecklade området är cirka 340 mkr.

– Förvärvet är ytterligare ett steg på vägen att stärka vår projektutvecklingsverksamhet inom det kommersiella segmentet. Samtidigt är det här en trygg affär för oss att gå in i då vi har mycket stor erfarenhet inom vår entreprenadverksamhet av att uppföra den typ av byggnader som är aktuella här. Vi planerar för byggstart om ungefär ett år, säger Joakim Efraimsson, vd på Wästbygg AB.

Säljare är fastighetsutvecklingsbolaget Utveckling 51 AB som består av ett konsortium med erfarenhet av fastighetsutveckling med fokus på kommersiella hyresgäster samt digital teknik i fastigheter, så kallade proptechlösningar.

……………………….

För ytterligare information, kontakta:
Joakim Efraimsson, vd Wästbygg AB
Tel 0739-01 14 13, e-post joakim.efraimsson@wastbygg.se

wastbygg.se
……………………….

Om Wästbygg Gruppen
Wästbygg Gruppen är ett börsnoterat entreprenad- och projektutvecklingsbolag som bygger och utvecklar bostäder, kommersiella byggnader, samhällsfastigheter samt logistik- och industrianläggningar – alltid med stort fokus på hållbarhet. I koncernen ingår Wästbygg AB, Rekab Entreprenad AB, Logistic Contractor AB och Inwita Fastigheter AB.

Verksamheten bedrivs på de mest expansiva marknaderna i Sverige samt inom Logistic Contractor även i Danmark, Norge och Finland. 2021 omsatte koncernen 3,8 miljarder och hade 525 anställda.