Wästbygg i ny stor fastighetsaffär med Lansa Fastigheter

Regulatoriska

Wästbygg AB säljer det egenutvecklade bostadsprojektet Journalen 1 i Sege Park i Malmö till Lansa Fastigheter med ett forward funding-upplägg. Journalen 1 omfattar ett helt kvarter med 177 hyreslägenheter och det ska certifieras enligt Miljöbyggnad Silver. Överenskommet fastighetsvärde uppgår till cirka 400 mkr.

Affären förutsätter beslut om statligt investeringsstöd samt att bygglov och lagfart beviljas.

Wästbygg Gruppens resultat kommer inte att påverkas förrän alla villkor har uppfyllts och Lansa tillträder, vilket beräknas ske runt årsskiftet 2021/2022.

– Det är jätteroligt att få gå in i ett nytt samarbete med Lansa. För ungefär ett år sedan förvärvade de ett projekt i Lund av oss som just nu är under uppförande. Att vi nu genomför ytterligare affär tillsammans ser vi som ett gott betyg på de fastigheter som Wästbygg utvecklar och bygger, säger Joakim Efraimsson, vd på Wästbygg AB.

– Malmö och Öresundsområdet är en prioriterad marknad för Lansa och med ett nytt miljöcertifierat projekt i Sege Park blir vi tungt etablerade här. Vi har ett gott samarbete med Wästbygg och får nu med Journalen en fortsättning på vårt pågående gemensamma guldcertifierade projekt i Lund, säger Claes Malmkvist, vd på Lansa Fastigheter.

Wästbygg fick markanvisningen i Sege Park i början av 2017. Sege Park är ett tidigare sjukhusområde där Malmö Stad och samtliga 11 byggherrar som fått markanvisningar i området haft en tät dialog kring utformningen. Stort fokus har lagts på att skapa förutsättningar för delningsekonomi liksom på att inkludera ett socialt perspektiv i utvecklingsarbetet.

……………………….

För ytterligare information, kontakta:
Jörgen Andersson, vd Wästbygg Gruppen AB
Tel 0703-23 32 02, e-post jorgen.andersson@wastbygg.se,

Marie Lindebäck, IR-chef och vice hållbarhetschef
Tel 0734-67 20 12, e-post marie.lindeback@wastbygg.se

Joakim Efraimsson, vd Wästbygg AB
Tel 073-901 14 13, e-post joakim.efraimsson@wastbygg.se

Om Wästbygg:

Wästbygg Gruppen är ett entreprenad- och projektutvecklingsbolag med verksamhet på de mest expansiva marknaderna i Sverige. Bolaget, som är noterat på Nasdaq Stockholm, bygger och utvecklar bostäder, kommersiella byggnader, samhällsfastigheter samt logistik- och industrianläggningar – alltid med stort fokus på hållbarhet.

Wästbygg grundades 1981 i Borås. Idag finns egna kontor även i Göteborg, Stockholm, Malmö, Jönköping, Helsingborg, Varberg och Västerås samt via koncernbolaget Logistic Contractor i Köpenhamn, Oslo och Helsingfors. 2020 uppgick omsättningen till cirka 3,8 miljarder kronor och bolaget har 310 anställda.

www.wastbygg.se