loading

Wästbygg säljer egenutvecklat bostadsprojekt i Svedala

Wästbygg AB har tecknat avtal med Fastighets AB Trianon om försäljning av ett bostadsprojekt med 53 Svanenmärkta lägenheter i stadsdelen Segestrand i Svedala.

Affären genomförs som en forward commitment, där Trianon tillträder i samband med att fastigheten färdigställs senast under sommaren 2023. Överenskommet fastighetsvärde är 112 mkr och därutöver tillkommer ett statligt investeringsstöd på cirka 27 mkr.

– Vi tackar Trianon för förtroendet och ser fram emot ett gott samarbete under produktionstiden. Vi planerar för ett första spadtag med efterföljande byggstart i Svedala direkt efter sommaren, säger Joakim Efraimsson, vd på Wästbygg AB.

– Vi förvärvar återigen i Svedala och kompletterar därmed vårt befintliga bostadsbestånd, vilket är effektivt ur förvaltningssynpunkt och innebär stor potential till värdeskapande för bolaget, säger Olof Andersson, VD på Trianon.

Affären beräknas få en positiv inverkan på Wästbygg Gruppens resultat från och med tredje kvartalet i år, då projektet kommer att vinstavräknas över tid.

……………………….

För ytterligare information, kontakta:
Joakim Efraimsson, vd Wästbygg AB
Tel 073-901 14 13, e-post joakim.efraimsson@wastbygg.se

……………………….

Om Wästbygg:

Wästbygg Gruppen är ett entreprenad- och projektutvecklingsbolag med verksamhet på de mest expansiva marknaderna i Sverige. Bolaget, som är noterat på Nasdaq Stockholm, bygger och utvecklar bostäder, kommersiella byggnader, samhällsfastigheter samt logistik- och industrianläggningar – alltid med stort fokus på hållbarhet.

Wästbygg grundades 1981 i Borås. Idag finns egna kontor även i Göteborg, Stockholm, Malmö, Jönköping, Helsingborg, Varberg och Västerås samt via koncernbolaget Logistic Contractor i Köpenhamn, Oslo och Helsingfors. 2020 uppgick omsättningen till cirka 3,8 miljarder kronor och bolaget har 310 anställda.