loading
Gruppen
loading

Mediakontakt

Wästbygg uppför handelsplats i Alingsås

Inom kort inleder Wästbygg arbetet med att uppföra en ny handelsplats centralt i Alingsås. Totalt är det 9 000 kvm butiksyta fördelat på sex lokaler som ska byggas utmed riksväg 180. Här kommer de nya hyresgästerna att kunna flytta in i moderna och ändamålsenliga butikslokaler under hösten 2014.

Tidigare i veckan blev det klart att det kommunala bolaget Fabs AB i Alingsås säljer 28 000 kvm tomtmark för att kunna erbjuda en handelsetablering i ett centralt läge längs med Kungälvsvägen/riksväg 180. På platsen finns idag ett tidigare kommunförråd som kommer att rivas. Rivningsarbetet inleds under vecka 46 och om knappt ett år ska den nya handelsplatsen vara klar för inflyttning.

– Det är ett intressant projekt att arbeta med. Alingsås kommun har en hög ambitionsnivå och ställer i detaljplanen krav på såväl fasadernas utformning som på belysningen. Den tradition som ljusstad som Alingsås har skapat genom den årliga belysningsfestivalen ska vidareutvecklas, berättar Peter Höjer, byggchef på Wästbygg.

Handelsplatsen är ursprungligen utvecklad av Sjaelsö, men projektet har tagits över i sin helhet av Wästbygg-koncernen.

– Det är glädjande att avtalet är klart. Det innebär att Alingsås kommer att få ett nytt handelsområde i enlighet med Alingsås kommuns handelsstrategi. Utvecklingen av kvarteret Fodret kommer nu att påbörjas och det känns tryggt att Wästbygg-koncernen fullföljer projektet som det var tänkt. Fabs bidrar genom fastighetsutveckling och försäljning av Kvarteret Fodret till stadsförnyelsen av Alingsås norra stadsdelar. Avtalet markerar också att Alingsås som handelsstad fortsätter att utvecklas, säger Sten-Åke Gustafsson, styrelseordförande Fabs AB.

För mer information: Wästbygg, Jörgen Andersson, vice vd, tel 070-323 32 02 eller e-post jorgen.andersson@wastbygg.se