loading
Gruppen
loading

Mediakontakt

Wästbygg uppför lastbilsverkstad åt Wist Last o Buss

Wästbygg AB har nyligen fått i uppdrag av Bilfastigheter Nord AB att bygga lastbilsverkstad och kontor på totalt 2 300 kvm i Märsta strax norr om Stockholm. Entreprenadsumman är 40 mkr. Markarbetena inleds omgående och i april 2014 ska den nya byggnaden vara klar för invigning. I projektet ingår även invändiga installationer av bland annat servicegropar samt anläggningar för hantering av spillolja och avgaser.

– Vi ser fram emot ett intressant samarbete med en för oss ny uppdragsgivare. Wästbygg har tidigare uppfört flera anläggningar för försäljning och service av fordon på flera orter i landet och vi är väl förtrogna med de krav som ställs i de här sammanhangen, säger Magnus Rudén, chef för affärsområde kommersiellt på Wästbygg.

Såväl Bilfastigheter Nord som den blivande hyresgästen Wist Last & Buss ingår i Persson Investkoncernen, som är verksam främst i landets norra delar. Koncernen är bland annat återförsäljare för Volvos och Renaults person- och transportbilar