loading
Gruppen
loading

Mediakontakt

Wästbygg uppför Svanenmärkta hyresrätter åt Familjebostäder i Göteborg

Familjebostäder i Göteborg har tecknat avtal med Wästbygg om uppförandet av trettio nya hyresrätter i Göteborg. Huset, som ska Svanenmärkas, uppförs på en tomt på Norra Krokslättsgatan som stått obebyggd i många år sedan ett tidigare landshövdingehus på platsen brann ner. Entreprenadsumman är 43 mkr.

Efterfrågan på hyresrätter i Göteborg är fortsatt stor och på uppdrag av Familjebostäder ska Wästbygg nu bygga ett fem våningar högt hyreshus med trettio lägenheter. Familjebostäder har tagit ett principbeslut om att all nyproduktion ska miljömärkas med Svanen, vilket också inkluderar denna fastighet.

– Vi har tidigare erfarenhet av att uppföra miljöcertifierade projekt enligt både Miljöbyggnad och Breeam så processen med att arbeta mot ett certifieringsorgan är vi väl bekanta med. Däremot är det en del detaljer vi behöver sätta oss in i. Inom Svanenmärkningen fokuseras det i än högre grad på materialkraven. Vår kvalitets- och miljöavdelning samverkar nu med Familjebostäders miljöansvarige för att hitta de bästa lösningarna, berättar Mattias Klintbäck, affärsområdeschef Bostad på Wästbygg.

Projekteringsarbetet är igång och byggnationen inleds så snart bygglovsprocessen är avklarad

För mer information, kontakta Mattias Klintbäck, affärsområdeschef, tel 070-190 28 22 eller e-post mattias.klintback@wastbygg.se