Års- och hållbarhetsredovisning

Den 29 mars 2023 offentliggjorde Wästbygg Gruppen AB (publ) sin års- och hållbarhetsredovisning för 2022.

Tryckta exemplar finns tillgängliga från och med mitten av april på Wästbygg Gruppens kontor och kan även beställas via formulär nedan:

Här kan du beställa ett tryckt exemplar av Wästbygg Gruppens års- och hållbarhetsredovisning för 2022

Tack för din beställning!

Leverans sker från och med mitten av april.