Aktien

Wästbygg Gruppen AB (b-aktier) handlas på Nasdaq Stockholm mid caps lista under kortnamnet WBGR. Aktien erhöll 9 juni 2021 Nasdaqs gröna märkning Nasdaq Green Equity Designation.

Nasdaq Green Equity Designation kan erhållas av emittenter vars omsättning från verksamhet som anses vara grön uppgår till minst 50 procent och som fortsätter att investera en betydande andel i grön verksamhet.

Källa: Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.