loading
Gruppen
loading

IR kontakt

Aktien

Källa: Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.