Grönt ramverk

Nu kan våra aktier klassas som gröna. Wästbyggs kombinerade ramverket möjliggör en grön märkning av både aktie-och skuldinstrument.

Det ramverk för en grön finansiering och aktie som vi har utarbetat tillsammans med Swedbank, har nu granskats och utvärderats. Ett oberoende norskt forskningsinstitut, Cicero Shades of Green, har bedömt att 74 procent av intäkterna och 73 procent av rörelsekostnaderna  från hela vår verksamhet har identifierats som gröna.

Wästbygg är nu ett av relativt få bolag där även aktierna kan klassas som gröna, och det enda byggbolag med den omfattning på entreprenadverksamhet som vi har. Bedömningen är ett mycket gott betyg åt vårt hållbarhetsarbete. Det ger oss också ett verktyg som vi kan använda strategiskt för att skapa hållbara affärer, eftersom det finns ett stort intresse på marknaden för gröna investeringar.

Fakta om CICERO Shades of Green

CICERO Shades of Greens Second Opinion och Company Assessment bygger på känd klimatforskning och kompetens från CICERO Center for International Climate Research, som är ett av världens främsta institut för tvärvetenskaplig klimatforskning. I Second Opinion bedömer CICERO Shades of Green om en viss aktivitet stödjer ett koldioxidsnålt och klimatbeständigt samhälle på lång sikt. I Company Assessment inkluderar CICERO Shades of Green en klassificering av ett företags intäkter, rörelsekostnader och investeringar samt en bedömning av bolagsstyrningen för att indikera grönheten hos ett företag.

Swedbank agerade som rådgivare för Wästbyggs ramverk för gröna aktie- och skuldinstrument.