Utdelning och utdelningspolicy

Wästbyggs utdelningspolicy är att sträva efter en god direktavkastning för Bolagets ägare och samtidigt ge Wästbygg förutsättningar att investera i verksamheten och därmed skapa framtida tillväxt med bibehållen finansiell stabilitet. Utdelningen ska anpassas till resultatnivå, finansiell ställning och andra faktorer styrelsen anser relevanta. Bolagets utdelningspolicy anger att 40 procent av Bolagets resultat efter skatt ska delas ut till ägarna över tid.

Ingen utdelning betalades ut avseende räkenskapsåret 2017, 60 MSEK har utbetalats som utdelning avseende räkenskapsåret 2018 och 75 MSEK har utbetalats som utdelning avseende räkenskapsåret 2019.