• Våra webbplatser
 • Köpa bostad
 • Karriär
Stäng

Wästbygg Gruppen

 • Bygger och utvecklar i södra och mellersta Sverige:

  • bostäder
  • kommersiella byggnader
  • samhällsfastigheter
  wastbygg.se
 • Bygger och utvecklar längs hela den norrländska kusten:

  • samhällsfastigheter
  • bostäder
  • kommersiella byggnader
  rekab.se
 • Logistik och industri i Norden:

  • projektutveckling
  • entreprenaduppdrag
  lc.se
 • Bostäder till salu

  Här hittar du alla våra egenutvecklade bostäder till salu.

  Köpa bostad
Stäng

Wästbygg Gruppen

 • Bygger och utvecklar i södra och mellersta Sverige:

  • bostäder
  • kommersiella byggnader
  • samhällsfastigheter
  wastbygg.se
 • Bygger och utvecklar längs hela den norrländska kusten:

  • samhällsfastigheter
  • bostäder
  • kommersiella byggnader
  rekab.se
 • Logistik och industri i Norden:

  • projektutveckling
  • entreprenaduppdrag
  lc.se
 • Bostäder till salu

  Här hittar du alla våra egenutvecklade bostäder till salu.

  Köpa bostad

Utdelning och utdelningspolicy

Av Wästbygg Gruppens utdelningspolicy framgår att bolaget ska sträva efter en god direktavkastning för bolagets ägare och samtidigt ge Wästbygg Gruppen förutsättningar att investera i verksamheten och därmed skapa framtida tillväxt med bibehållen finansiell stabilitet. Utdelningen ska anpassas till resultatnivå, finansiell ställning och andra faktorer styrelsen anser relevanta. Bolagets utdelningspolicy anger att 40 procent av bolagets resultat efter skatt ska delas ut till ägarna över tid.

Årsstämman 2023 beslutade om utdelning om 1,65 kronor per aktie med avstämningsdag den 8 maj 2023. Utdelningen motsvarar ca 40,1 procent av Wästbygg Gruppens resultat efter skatt för räkenskapsåret 2022.

Utdelningshistorik:

2022 2021 2020
Utdelning, kr 1,651 3,50 3,30
Utdelningsprocent, % 40,1 38,8 39,8
Aktiekurs vid årets slut, kr 44,95 105,8 98,45
Direktavkastning, % 3,67 3,31 3,35
Resultat per aktie, kr 4,05 8,94 10,75

1 Andel av nettovinsten baserat på segmentsredovisning