loading
Gruppen
loading

IR kontakt

Utdelning och utdelningspolicy

Wästbygg Gruppens utdelningspolicy är att sträva efter en god direktavkastning för Bolagets ägare och samtidigt ge Wästbygg förutsättningar att investera i verksamheten och därmed skapa framtida tillväxt med bibehållen finansiell stabilitet. Utdelningen ska anpassas till resultatnivå, finansiell ställning och andra faktorer styrelsen anser relevanta. Bolagets utdelningspolicy anger att omkring 40 procent av Bolagets resultat efter skatt ska delas ut till ägarna över tid.