Utdelning och utdelningspolicy

Wästbyggs utdelningspolicy är att sträva efter en god direktavkastning för Bolagets ägare och samtidigt ge Wästbygg förutsättningar att investera i verksamheten och därmed skapa framtida tillväxt med bibehållen finansiell stabilitet. Utdelningen ska anpassas till resultatnivå, finansiell ställning och andra faktorer styrelsen anser relevanta. Bolagets utdelningspolicy anger att 40 procent av Bolagets resultat efter skatt ska delas ut till ägarna över tid.

Utdelningshistorik:

2020: Ca 107 mkr (3,30 kr per utdelningsberättigad aktie och i enlighet med utdelningspolicy).

2021: Ca 111 mkr (3,50 kr per utdelningsberättigad aktie och i enlighet med utdelningspolicy).

2022: Ca 53 mkr (1,65 kr per utdelningsberättigad aktie och i enlighet med utdelningspolicy).