Nasdaq Green Equity Designation

Grön märkning Nasdaq Green Equity Designation

Baserat på vårt arbete med det gröna ramverket har vi som ett av de första börsnoterade företagen i Sverige fått den gröna märkningen Nasdaq Green Equity Designation på våra aktier. Den gröna märkningen riktar sig till företag där över 50 procent av omsättningen kommer från aktiviteter som anses vara gröna och vars investeringar till övervägande delen sker i gröna aktiviteter men tar även hänsyn till andra hållbarhetsparametrar.

Genom att gå med i Nasdaq Green Equity Designation har Wästbygg Gruppen fått ett fint kvitto på vårt hållbarhetsarbete samtidigt som vi tydliggör vår hållbarhetssatsning ytterligare. Vi är väldigt stolta över att vara ett av de få första företagen i Sverige som fått vår ansökan godkänd. Märkningen ger en ökad synlighet mot investerare som letar efter hållbara investeringar.

– Wästbygg har, som en naturlig del av vårt hållbarhetsarbete, utvecklat ett ramverk som möjliggör en grön märkning av både aktie- och skuldinstrument. Ramverket används för att ytterligare öka transparensen runt vårt klimatavtryck och utgör ett internt styrmedel för att ta hållbara affärsbeslut. Genom att gå med i Nasdaq Green Equity Designation tydliggör vi vår hållbarhetssatsning ytterligare och vi är stolta över att vara bland de första företagen i Sverige som fått vår ansökan godkänd, säger Jörgen Andersson, vd på Wästbygg Gruppen AB.

Läs hela pressmedlandet.

Mer om Nasdaq Green Designation på Nasdaqs hemsida

Company assessment Wästbygg 2022

Fakta om CICERO Shades of Green

CICERO Shades of Greens Second Opinion och Company Assessment bygger på känd klimatforskning och kompetens från CICERO Center for International Climate Research, som är ett av världens främsta institut för tvärvetenskaplig klimatforskning. I Second Opinion bedömer CICERO Shades of Green om en viss aktivitet stödjer ett koldioxidsnålt och klimatbeständigt samhälle på lång sikt. I Company Assessment inkluderar CICERO Shades of Green en klassificering av ett företags intäkter, rörelsekostnader och investeringar samt en bedömning av bolagsstyrningen för att indikera grönheten hos ett företag.

Swedbank agerade som rådgivare för Wästbyggs ramverk för gröna aktie- och skuldinstrument.