Grön aktie

Wästbygg Gruppens affärsidé är att utveckla och bygga, hållbara, moderna och effektiva bostäder, kommersiella fastigheter, samhällsfastigheter samt logistik- och industrianläggningar och bolaget tar sitt uppdrag som samhällsbyggare på stort allvar. Som ett naturligt led i hållbarhetsarbetet, och för att öka transparensen kring företagets klimatåtagande, har Wästbygg utvecklat ett ramverk som möjliggör en grön märkning av både aktie- och skuldinstrument. 

Ett oberoende norskt forskningsinstitut, Cicero Shades of Green, har bedömt investeringarna från hela vår verksamhet.

Mer om vårt gröna ramverk

Baserat på vårt arbete med det gröna ramverket har vi som ett av de första börsnoterade företagen i Sverige fått den gröna märkningen Nasdaq Green Equity Designation på våra aktier.

Mer om Nasdaq Green Equity Designation