loading
Gruppen
loading

Kontakt

Samhällsengagemang

Wästbygg Gruppens arbetar tillsammans med organisationen My Dream Now, som drivs av det sociala företaget Creador. My Dream Now kopplar samman företag med skolungdomar i områden med hög arbetslöshet för att eleverna ska bli inspirerade av vuxna med jobb inom olika områden. Våra medarbetare har engagerat sig som klasscoacher och ingår då i ett team som följer en klass och är på plats vid fyra tillfällen under ett läsår för att träffa elever och prata om sitt yrke och arbetslivet. Syftet är att inspirera unga som idag har svårt att se sig själva på arbetsmarknaden eller inte känner till hur vägen till ett arbete kan se ut.

Fond för hållbar utveckling

2016 inrättade Wästbygg Gruppen en fond för hållbar utveckling. Syftet med fonden är att främja innovativa lösningar och idéer inom hållbarhet. Fonden utmanar till att tänka ytterligare ett steg för att hitta lösningar på olika hållbarhetsutmaningar. Wästbyggs projektchefer kan tillsammans med kunder söka finansiering för att testa och utvärdera tekniska lösningar och idéer i framkant inom hållbarhetsområdet i projekten. Det finns också möjlighet för studenter att söka medel ur fonden för att arbeta med tekniska innovationer som gynnar byggbranschen. Vi främjar på det här sättet arbetet med nya lösningar som bidrar till att driva både företaget och branschen framåt inom hållbarhetsområdet.

Under 2019 har medel från fonden delats ut till två projekt. Det första var en teknisk lösning för provisorisk byggvärme via värmepump. För att minska användningen av fossila bränslen samt minska kostnaderna för uppvärmning under produktionsskedet utvecklades en lösning i form av en flyttbar värmepump. Medel ur fonden har finansierat utvecklingskostnader för en värmepump som testats under ett projekt med gott resultat.

Medel ur fonden gick också till ett projekt som utvecklar digitaliseringen genom BIM-projektering. Den ökade digitaliseringsgraden gör att vi kan vara mer precisa när vi handlar upp material och underentreprenörer, vilket i sin tur leder till att affärsmodellen blir än mer hållbar.