Samhällsengagemang

Som samhällsbyggare känner vi ett stort ansvar att verka för att barn ska få bra uppväxt- och livsvillkor. Vår julgåva 2021 gick därför till BRIS, Rädda Barnen och Loza Foundation.

Fond för hållbar utveckling

2016 inrättade Wästbygg Gruppen en fond för hållbar utveckling. Syftet med fonden är att främja innovativa lösningar och idéer inom hållbarhet. Fonden utmanar till att tänka ytterligare ett steg för att hitta lösningar på olika hållbarhetsutmaningar. Wästbyggs projektchefer kan tillsammans med kunder söka finansiering för att testa och utvärdera tekniska lösningar och idéer i framkant inom hållbarhetsområdet i projekten. Det finns också möjlighet för studenter att söka medel ur fonden för att arbeta med tekniska innovationer som gynnar byggbranschen. Vi främjar på det här sättet arbetet med nya lösningar som bidrar till att driva både företaget och branschen framåt inom hållbarhetsområdet.

Fonden har bland annat använts till att utveckla vår kunskap om byggande med träkonstruktioner samt om klimatberäkningar, ett digitaliseringsprojekt inom BIM-projektering och att utveckla en speciallösning för värmeåtervinning i ett bostadshus.