loading
Gruppen
loading

IR kontakt

Aktiekapitalets utveckling

Tabellen nedan beskriver aktiekapitalets utveckling i Bolaget från bildandet fram till och med Erbjudandet. Vid ingången av 2020 hade Bolaget 51 000 aktier och inför genomförandet av Erbjudandet delades Bolagets aktier upp till 22 950 000 aktier genom en split.

Besluts-datum Beskrivning Förändring i aktiekapital (SEK) Förändring  antal aktier Varav

A-aktier

Varav

B-aktier

Totalt

antal aktier

Varav 

A-aktier

Varav

B-aktier

Kvot-värde (SEK) Totalt aktiekapital (SEK)
23 dec 2011 Registrering av Bolaget 50 000 50 000 50 000 1 50 000
17 feb 2012 Sammanslagning av aktie [1] 0 1 000 1 000 50 50 000
28 aug 2013 Nyemission [2] 2 500 000 50 000 51 000 50 2 550 000
23 mar 2020 Uppdelning av aktier (split) [3] 0 22 899 000 22 950 000 0,11 2 550 000

 

23 mar 2020 Omstämpling av aktier [4] 0 0 22 950 000 620 000 22 330 000 0,11 2 550 000

 

[1] Sammanslagningen av aktier skedde för att öka Bolagets aktiers kvotvärde.
[2] Teckningskursen vid nyemissionen var 50 SEK.
[3] Uppdelningen av aktier skedde som ett led i att förbereda Bolaget för börsnotering.
[4] Uppdelningen av aktier skedde som ett led i att förbereda Bolaget för börsnotering.

 

Ägarstruktur efter erbjudandets genomförande om övertilldelningsoptionen inte utnyttjas

Namn Antal A-aktier Antal B-aktier Totalt antal aktier Andel av kapital Andel av röster
M2 337 500 19 111 500 19 449 000 62,17% 61,00%
Fino Förvaltning 282 500 1 656 000 1 938 500 6,20% 12,16%
Övriga 0 9 895 833 9 895 833 31,63% 26,84%
Totalt 620 000 30 663 333 31 283 333 100,00% 100,00%

 

Ägarstruktur efter erbjudandets genomförande om övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo

Namn Antal A-aktier Antal B-aktier Totalt antal aktier Andel av kapital Andel av röster
M2 337 500 19 111 500 19 449 000 59,35% 58,64%
Fino Förvaltning 282 500 1 656 000 1 938 500 5,92% 11,69%
Övriga 0 11 380 208 11 380 208 34,73% 29,68%
Totalt 620 000 32 147 708 32 767 708 100,00% 100,00%