• Våra webbplatser
 • Köpa bostad
 • Karriär
Stäng

Wästbygg Gruppen

 • Bygger och utvecklar i södra och mellersta Sverige:

  • bostäder
  • kommersiella byggnader
  • samhällsfastigheter
  wastbygg.se
 • Bygger och utvecklar längs hela den norrländska kusten:

  • samhällsfastigheter
  • bostäder
  • kommersiella byggnader
  rekab.se
 • Logistik och industri i Norden:

  • projektutveckling
  • entreprenaduppdrag
  lc.se
 • Bostäder till salu

  Här hittar du alla våra egenutvecklade bostäder till salu.

  Köpa bostad
Stäng

Wästbygg Gruppen

 • Bygger och utvecklar i södra och mellersta Sverige:

  • bostäder
  • kommersiella byggnader
  • samhällsfastigheter
  wastbygg.se
 • Bygger och utvecklar längs hela den norrländska kusten:

  • samhällsfastigheter
  • bostäder
  • kommersiella byggnader
  rekab.se
 • Logistik och industri i Norden:

  • projektutveckling
  • entreprenaduppdrag
  lc.se
 • Bostäder till salu

  Här hittar du alla våra egenutvecklade bostäder till salu.

  Köpa bostad

Pressmeddelanden

Två nya avtal för Wästbygg Gruppen – sporthall och skola i Skellefteå

Wästbygg Gruppens koncernbolag Rekab Entreprenad har vunnit två upphandlingar med Skellefteå kommun som beställare. I direkt anslutning till Sunnanåskolan ska Rekab bygga en ny sportanläggning som innehåller tre separata hallar, varav en är en fullstor idrottshall och en är specialanpassad för gymnastik med ansatsbanor och hoppgropar. Totala ytan är 2 800 kvm inklusive entréhall och omklädningsrum. Ordervärdet uppgår till 86 mkr och...

Läs mer

Wästbygg Gruppens bokslutskommuniké 2023

Regulatorisk

Stabil orderstock och fortsatt stark finansiell position efter ett utmanande år. Wästbygg Gruppen AB (publ) presenterar idag sin bokslutskommuniké för 2023.Under 2023 drabbades hela byggbranschen hårt av konjunkturläget, vilket fick stora konsekvenser, inte minst på bostadsbyggandet. Wästbygg Gruppen var inget undantag. En redan vikande bostadsmarknad försvagades ytterligare under fjärde kvartalet, vilket medförde att vi behövde göra...

Läs mer

Wästbygg Gruppen ABs (publ) bokslutskommuniké för 2023 presenteras 8 februari – inbjudan till telefonkonferens

Wästbygg Gruppen offentliggör sin bokslutskommuniké för 2023, torsdagen den 8 februari 2024 klockan 08.00 (CET). Investerare, analytiker och journalister hälsas välkomna att delta i bolagets websända telefonkonferens kl. 09.30 samma dag. Jonas Jönehall, vd och koncernchef samt Jessica Gårdmo, CFO, presenterar rapporten. Presentationen kommer att hållas på svenska och avslutas med en frågestund.Datum: 8 februari 2024Tid: Rapport publiceras kl....

Läs mer

Wästbygg Gruppen i samverkansprojekt kring ny förskola i Vännäs

Wästbygg Gruppens koncernbolag Rekab Entreprenad har tecknat ett samverkansavtal med Vännäs Fastigheter om en ny förskola med åtta avdelningar i Vännäs. I en första fas ska parterna gemensamt planera och projektera för att nå budgetmålet på 65 mkr. – Samverkansprojekt är något vi har stor erfarenhet av och det är en arbetsform som passar vår organisation väl. Vi ser mycket positivt på uppdraget att tillsammans med Vännäs Fastigheter...

Läs mer

Wästbygg Gruppen AB (publ) förutser lägre resultat på grund av nedskrivningar i egenutvecklade bostadsprojekt samt konkurser i leverantörsledet

Regulatorisk

Wästbygg Gruppens resultat för det fjärde kvartalet 2023 påverkas negativt främst av kostnader relaterade till konkurser hos underentreprenörer samt en försiktigare bedömning av framtida intäkter i egenutvecklade bostadsprojekt orsakade av en avstannad bostadsmarknad. Vidare belastas resultatet av nedskrivningar av koncernens tillgångar. De totala effekterna summerar till cirka -320 mkr. Koncernens rörelseresultat för kvartalet förväntas...

Läs mer