loading
Gruppen
loading

IR kontakt

Delårsrapport januari-mars 2021

Grönt ramverk visar styrkan
i vårt hållbarhetsarbete

Delårsrapport januari-mars 2021

Wästbygg Gruppen offentliggjorde sin delårsrapport för januari-mars 2021, torsdagen den 6 maj 2021 klockan 08.00 (CET).

Investerare, analytiker och journalister hälsas välkomna att samma dag kl. 09.30 delta i bolagets websända telefonkonferens.

Bokslutskommuniké 2020
18 februari 2021

IR kontakt