• Business Arena 2023

  Vi är partner till Business Arena Norr i Umeå den 19 april. Välkommen att besöka oss i vår monter!

 • Bokslutskommuniké 2022

  Fortsatt stabil orderstock och stärkt kassa ger en bra grund i ett osäkert marknadsläge.

 • Delårsrapport för januari-september 2022

  Stabilitet i verksamheten trots utmanande marknadsläge. Wästbygg Gruppen AB (publ) presenterar sin delårsrapport för perioden januari – september 2022.

 • Års- och hållbarhetsredovisning 2021

  Starkt resultat, god orderingång och minskad klimatbelastning. Allt detta berättar vi om i vår års- och hållbarhetsredovisning för 2021.

 • Grönt ramverk visar styrkan i vårt hållbarhetsarbete

IR-kontakt