• Delårsrapport för januari-september 2022

    Stabilitet i verksamheten trots utmanande marknadsläge. Wästbygg Gruppen AB (publ) presenterar sin delårsrapport för perioden januari – september 2022.

  • Års- och hållbarhetsredovisning 2021

    Starkt resultat, god orderingång och minskad klimatbelastning. Allt detta berättar vi om i vår års- och hållbarhetsredovisning för 2021.

  • Bokslutskommuniké 2021

    Våra tre affärsområden har i vanlig ordning levererat ett stort antal fina projekt till nöjda kunder. Trots utmaningar i form av covid, prisökningar och en större konkurrens på marknaden har orderingången varit mycket god under året.

  • Grönt ramverk visar styrkan i vårt hållbarhetsarbete

IR-kontakt