Finansiell stabilitet

Inom Wästbygg Gruppen prioriteras lönsamhet framför volym, och kvalitet framför kvantitet. En viktig anledning är att en stark ekonomi ger förutsättningar för att driva byggprojekt utan att söka genvägar. Genom väl genomförda projekt och en hög ambition när det gäller kvalitet har vi byggt upp ett gott renommé i branschen vilket gör att vi står oss väl i en ärlig konkurrenssituation.

Wästbygg Gruppen är noterat på Nasdaq Stockholm och koncernens ekonomiska transaktioner och rapportering sker enligt IFRS regelverk. Kompletta månadsbokslut och kvartalsrapporter upprättas för kontinuerlig uppföljning liksom fem ekonomiska prognoser per år. I samband med såväl månadsbokslut som prognoser bevakas samtliga projekt. Wästbygg Gruppens finansiella nyckeltal framgår av årsredovisningen. Under 2021 kommer vi att påbörja ett arbete för att strukturerat identifiera klimatrisker och möjligheter.